Hospodaření bez živočišné výroby

Reportáž - Zemědělský Tydeník 5/2019