Sója – bílkoviny budoucnosti

Společnost Agrofinal zprostředkovává českým zemědělcům osiva francouzské společnosti Euralis, která se od roku 1975 věnuje intenzívně šlechtění sóji luštinaté. Největší evropský šlechtitelský program sóji od družstva Euralis nám umožňuje vybrat ty nejlepší odrůdy pro naše farmáře. Společnost Agrofinal nabízí dva hybridy, které zaručují včasné dozrání v našich podmínkách.

V celosvětovém zemědělství zaujímá plocha sóji asi 6 %. V ČR byla v roce 2019 pěstována na 12 240 ha, což tvoří 0,5 % osevních ploch. Vlastní zdroje pokryjí jen 10 % spotřeby sóji, přitom na rozdíl od importu poskytuje domácí pěstitel geneticky nemodifikovaný a transportem nepoškozený produkt. Podmínkou většího rozšíření plodiny je nabídnout vhodné odrůdy do místních podmínek, šlechtění se proto zaměřuje na ranost, odolnost proti chladu, suchu a chorobám a také na vysoký obsah proteinů.

Význam a podmínky pěstování

Sója tvoří hlavní zdroj bílkovin v krmné dávce, má široké využití v potravinářství a zároveň přináší pěstiteli skvělou předplodinovou hodnotu a zvýšení obsahu dusíku v půdě. Pro pěstování jsou vhodné oblasti kukuřičné a řepařské s průměrnou teplotou nad 8 °C. Vyhovují jí kvalitní, humusem zásobené půdy s dostatkem vláhy zejména při klíčení, kvetení a nalévání sójových bobů. Srážkový deficit se například projevil na nevyrovnaných výsledcích letošní sklizně, velké rozdíly ve výnosech na různých stanovištích kopírovaly množství a rozložení srážek během vegetace.

Hybridy společnosti Agrofinal

ES Navigator je odrůda s excelentním výnosovým potenciálem a skvělým zdravotním stavem. Zaručuje stabilní vysoký obsah proteinů (42 %) a odolnost proti poléhání. K dalším přednostem patří odolnost vůči napadení hlízenkou a rychlý počáteční růst. Rostliny jsou středně vysoké a lusky jsou rozmístěny rovnoměrně na rostlině. Průměrná HTS dosahuje 193 g a barva pupku je tmavá.

ES Comandor je nejrannější hybrid v nabídce šlechtění firmy Euralis. Z hlediska potravinářského využití je významný vysoký obsah proteinů (41 %) a světlý pupek. Odrůda je vhodná i do okrajových oblastí a nabízí nadprůměrný výnosový potenciál a odolnost vůči chorobám (Sclerotinia, virózy, bakteriózy). Nasazení prvního lusku je velmi vysoké a lusky tvoří na rostlině vrcholový hrozen. Svůj potenciál prokázal ES Comandor také v letošních poloprovozních pokusech ČZU Praha – na všech pokusných místech dosáhl výborných výsledků, v lokalitě Skalička se umístil na druhém místě ve výnosu (viz tabulka). ❊

Ing. Ivona Axmanová,
společnost Agrofinal, s. r. o.