Haima CZ, z.s.

Společnost Agrofinal, s.r.o. se každým rokem podílí na podpoře Haima CZ, z.s. Tímto podporujeme děti s onkologickým onemocněním.