Moderní a výjimečné odrůdy ozimé řepky

Agrární obzor 3/2020

Společnost AGROFINAL, spol. s r. o., ve spolupráci s francouzskou osivářskou společností EURALIS Semences, již 23 let kontinuálně přináší českým zemědělcům inovace a trendy z oblasti šlechtění. Nabízí širokou nabídku odrůd, které splňují náročné požadavky i potřeby pěstitelů a zpracovatelů. Stejně jako v předchozích letech, i letos nabízíme v rámci obchodní nabídky vysoce výkonné hybridy i osvědčené liniové odrůdy ozimé řepky.

Pracovníci společnosti Euralis využívají výsledků z pokusných stanic po celé Evropě a v posledních letech výrazně zvýšili počet prováděných pokusů. Vysoce výkonné materiály vzniklé z jejich práce v sobě obsahují kvalitu a zároveň inovace pocházející z moderního šlechtění. Z naší nabídky k nim patří například hybrid ES Imperio a v segmentu liniových odrůd plastické ES Mambo.

Vysoce výkonný a odolný ES Imperio

Top hybrid nesoucí název ES Imperio již řada zemědělců velmi dobře zná. Jeho registrace u nás proběhla teprve v lednu 2018, avšak na základě špičkových a vyrovnaných výnosů se dostal v loňském roce mezi TOP 10 nejpěstovanějších hybridů v rámci České republiky. Registrace proběhla ve Francii v roce 2015 a následující rok na základě výborných výsledků na Slovensku, v Polsku a Maďarsku. ES Imperio prošel registračním řízením v ČR v letech 2015 až 2017.

Tento hybrid patří do skupiny materiálů pocházejících ze šlechtitelského programu P3 generace, který je zárukou vysoké výkonnosti, odolnosti a ziskovosti nově vytvořených hybridů řepky. Jde o středně ranou odrůdu kombinující v sobě vysoký výnos a výborný zdravotní stav s vysokou plasticitou a adaptabilitou v horších pěstitelských podmínkách. Patří do skupiny hybridů nové generace od firmy Euralis, tedy mezi výkonné a zdravé materiály vhodné pro použití i v sušších oblastech.

Středně vysoké rostliny velmi dobře větví, vyznačují se vysokou odolností vůči poléhání a velmi dobrou odolností vůči všem hlavním chorobám, především zvýšenou odolností proti napadení fómou. Semena mají středně vysoký obsah oleje a vysokou HTS.

Výsledky u pěstitelů nejen v ČR, ale také v sousedních zemích potvrzují plasticitu tohoto hybridu, odolnost k přísuškům a také vhodnost pro vysokou intenzitu pěstování. Je vhodný pro běžné i pozdní termíny setí.

Rostoucí zájem díky výsledkům

Svým raketovým nástupem na česká a moravská pole si ES Imperio vysloužil označení dobyvatel našich polí a díky svým výsledkům obhájil své zařazení do skupiny doporučených odrůd Preol Ideal.

ES Imperio byl velmi dobře hodnocen v pokusech SPZO na Slovensku, kde při sklizni roce 2017 obsadil s výnosem 4,89 t/ha druhé místo. V Polsku byly jeho výsledky v pokusech COBORU v letech 2014–2016 výborné, dosáhl průměrného výnosu 5,34 t/ha (116 %). Také v sousedním Německu potvrdil svou vysokou výkonnost a stabilitu.

Pokusy prováděné v rámci ČR v posledních letech potvrzují, že jde o výkonný materiál. Ve výsledcích SDO IA 2018/2019 obsadil třetí pozici s výnosem 5,35 t/ha. Ve výsledcích POP SPZO 2018/2019 v sortimentu B obsadil s výnosem 3,84 t/ha páté místo. V pokusech Agrada, s. r. o., v loňském roce také obstál a dosáhl výnosu 4,39 t/ha. Další výsledky pokusů jsou uvedeny v tabulce s výsledky poloprovozních pokusů v roce 2017 až 2019 (na konci článku).

Plastické a výkonné ES Mambo

Řepka ES Mambo ze skupiny vyzkoušených a osvědčených liniových odrůd byla registrována ve Francii v roce 2014. Tato středně raná odrůda je vhodná pro všechny typy půd a obstojí také v chladnějších oblastech.

Doporučuje se časný až běžný termín setí. Rostliny se na podzim rychle vyvíjejí i při nízké potřebě vláhy. Velmi dobře přezimují a jsou odolné vůči poléhání. ES Mambo má dobrou odolnost proti napadení Phoma a Sclerotinium a velmi dobrou odolnost proti verticiliovému vadnutí a alternariové skvrnitosti brukvovitých. V růstové fázi zelených šešulí vytváří silnou voskovou vrstvu, která brání napadení mšicemi.

V pokusech Tematické řepky v roce 2018 se řepka ES Mambo umístila na třetím místě s výnosem 4,17 t/ha. V těžké konkurenci dopadla z liniových odrůd nejlépe, v těsném závěsu za dvěma hybridy.

Komplexní portfolio řepky

V portfoliu osiv řepky naleznete také další výnosné hybridy ES Capello a nový středně raný ES Navigo. Z liniových odrůd pak výrazně ranou a stabilní ES Alegrii a velmi ranou linku ES Alicia určenou k pěstování ve směsi s hybridem ES Imperio v rámci biologické kontroly blýskáčka řepkového v porostech řepky. Celou nabídku komplexně doplňují hybrid ES Decibel CL určený pro Clearfield pěstební systém a ES Cramberio, hybrid tolerantní vůči nádorovitosti kořene.

Pro podrobnější informace o odrůdách z naší nabídky kontaktujte pracovníky týmu obchodních zástupců společnosti Agrofinal.

Ti, kteří si nás vybrali, vědí proč.

Ing. Tomáš Pištínek,
AGROFINAL, spol. s r. o.

Výnos semen řepky ES Imperio v jednotlivých regionechVýnos semen řepky ES Imperio v jednotlivých regionech
Tabulka: ES Imperio – výsledky poloprovozních pokusů ze sklizně 2019, 2018 a 2017
Plastická a výkonná liniová odrůda ES Mambo velmi dobře přezimuje a její rostliny jsou odolné vůči poléhání