Plodiny, které se zde běžně nepěstují

Zemědělec v regionu Moravskoslezský kraj 10/2022

Západně od Opavy leží obec Jakartovice. V této oblasti převažuje zemědělský a lesní ráz krajiny, i to byl jeden z důvodů proč se soukromě hospodařící zemědělec Jiří Michalisko začal kromě zemědělské činnosti věnovat také agrolesnictví. Pěstuje například slunečnici a brambory, které v Moravskoslezském regionu příliš běžné nejsou, ale také mnoho dalších plodin. Většinu osiva bere od společnosti AGROFINAL spol. s r. o. a je s ním, i s doporučením jejich obchodních zástupců, velmi spokojen.

Od daňka k zemědělství

„Pocházím z Jakartovic, moji předci byli sedláci a já jsem v zemědělství nejen vyrůstal, ale měl jsem ho i jako koníček. K osmnáctým narozeninám jsem jako dárek dostal danče, a tak jsem se začal věnovat zájmovému chovu dančí zvěře a založil jsem malou oboru,“ nastínil začátky zemědělské činnosti Jiří Michalisko, který navíc pracuje jako obchodní manažer ve sběrných surovinách, aby si, jak sám říká, vydělal na investice do zemědělství.

Kukuřici i slunečnici se daří

Farmář hospodaří na 42 hektarech půdy celkem ve čtyřech katastrech. Orná půda tvoří 20 hektarů a na zbytku ploch jsou trvalé travní porosty. Osevní postup má sedmiletý, střídá obilniny, vojtěšku, kukuřici, brambory, mák, řepku, ale také slunečnici, kmín, červenou řepu, česnek, loni pěstoval i čirok. Vypěstovanou produkci prodává ze dvora, snaží se vypomáhat i spřáteleným farmářům, jejichž produkty rovněž nabízí k prodeji.

Kukuřici zkouší od více osivářských firem, jednou z nich je i AGROFINAL spol. s r. o. Na zkoušku vysel hybrid ES Katmandu. Mgr. Boris Sušovský, obchodní zástupce společnosti Agrofinal pro Moravskoslezský kraj ukazuje, že hybrid ES Katmandu má palice dopylené až do špičky a obsahuje 16 řad zrn. Kombinovaný hybrid pochází z francouzského šlechtění, má FAO 220 na siláž a 210 na zrno. Hybrid se vyznačuje vysokým výnosem kvalitní siláže a zrna, také je vhodný k výrobě bioethanolu. Jde o typ zrna tvrdý až mezityp, který je vhodný do siláží. Daří se mu i v podmínkách s nedostatkem vody, protože se adaptoval na suché podmínky. Velkou předností hybridu je šlechtění Tropical Dent, které zajišťuje maximální výnos zrna s nízkou sklizňovou vlhkostí, což výrazně zvyšuje ekonomiku pěstování, která je v dnešní době při cenách energií velmi důležitá „ES Katmandu byl po celou dobu vegetace suverénně lepší, rostliny byly vyšší, lépe zvládaly přísušky, neobjevily se u nich ani zkroucené listy jako u konkurenční odrůdy,“ popisuje soukromý zemědělec hybrid s tím, že jeho kvality odhalila i divoká prasata, kterých je v dané lokalitě tolik, že nezabírají ani pachové ohradníky. Vysoké stavy černé zvěře způsobují obrovské škody. „Jediné, co by zabralo, by byl intenzivní odlov,“ konstatuje dále.

Při prohlídce polností nás farmář veze k poli trojúhelníkového tvaru situovaném ve svažitém terénu. „Tuto pastvinu ve svahu využívám tři měsíce v roce,“ ukazuje na pozemek lemovaný stromy a dodává, že jde o názornou ukázku silvo-pastevního systému agrolesnictví. Hned pod pastvinou pěstuje slunečnici. Jde o nejranější odrůdu ES Bella z portfolia společnosti Agrofinal. „Hodí se pro velmi rané setí s klasickým způsobem pěstování. ES Bella má rostliny vysoké 180 až 200 cm a obrovské úbory mají v průměru kolem 35, někdy i 40 cm. Díky dostatku vody jsou rostliny slunečnice pěstované na jižně orientovaných polích ukázkové. Takové kondice zdaleka nedosahovaly ani porosty na Moravě a Kyjovsku,“ konstatuje obchodní zástupce Boris Sušovský. Obsah oleje dosahuje 47 %. Výnos v Jakartovicích odhaduje obchodní zástupce Agrofinal podle aktuálního stavu porostu slunečnice na tři až čtyři tuny z hektaru. Jiří Michalisko plánuje ze slunečnice nechat vylisovat slunečnicový olej v Olejovém mlýně Petráveč. Použije jej jako reklamní vánoční olej vhodný na smažení kapra. Jako perličku také dodal, že jeho slunečnice byla tak ukázková, že jednoho dne spatřil mladou ženu, jak si natrhala plnou náruč této žluté krasavice. K velkému údivu pak zjistil, že dotyčná je majitelkou nedalekého květinářství.

Sám zkouší plodiny i nové odrůdy

„Jsem vždy rád, když si mohu sám vyzkoušet nové odrůdy i plodiny a během vegetace pozorovat, jak se jim na mnou obhospodařovaných polích daří. Před dvěma lety přivezl Boris Sušovský neoznačené osivo řepky, ať jej vyzkouším a řeknu, jak se mi jeví,“ naznačil farmář. Šlo o letošní novinku – ozimou řepku ES Criterio, která disponuje tolerancí vůči nádorovitosti kořene. „Moravskoslezský kraj je velmi postižen nádorovitostí kořenů brukvovitých, zasaženo je až 90 procent půd. Tuto chorobu způsobuje půdní patogen Plasmodiophora brassicae, který napadá rostliny z čeledi brukvovitých. Poškození začíná na postranních kořenech, silně napadené rostliny pak mají zcela deformovaný hlavní kořen. Nastává vadnutí, žloutnutí, někdy až antokyanové zbarvení listů, postižené rostliny pak většinou nepřežijí zimu. Měl jsem k dispozici nějaké osivo a chtěl jsem je nechat vyzkoušet právě v podmínkách, kde je vysoký výskyt této choroby,“ dodává obchodní zástupce. „Tady na Opavsku dává řepka 1,5 až 3 t/ha, když někdo má výnos 3,5 t/ha, tak je to už velký úspěch. Já jsem sklidil necelé tři tuny z hektaru, což je výborný výsledek,“ pochvaluje si farmář. Boris Sušovský dodává, že se ES Criterio svými výnosy vyrovná TOP hybridům. „Je to výjimečná řepka, tam kde byla zaseta nezklamala, má velmi dobrý zdravotní stav, vysokou hmotnost tisíce semen a na žádném poli, kde se pěstovala, jsem nezaznamenal výskyt nádorovitosti,“ konstatuje spokojeně zástupce společnosti Agrofinal, který v minulosti dodával do Jakartovic i čirok ES Foehn na zrno.

Zaměřují se na region

„Jsme rodinná firma, která je na trhu s osivy pětadvacet let. Našim cílem je být blíže k farmáři a blíže k regionu. Pro výrobu kvalitních potravin je základním stavebním kamenem kvalitní osivo, proto se zaměřujeme pouze na osivo a poradenství v této oblasti,“ informovala Ing. Henrietta Dolinská, jednatelka společnosti AGROFINAL, spol. s r o. „Neděláme rozdíly mezi malým a velkým zemědělcem, je velmi důležité znát region, místní poměry, vědět, kde jsou jaké půdy a mít přehled, kde se, co pěstuje. Agrofinal staví na tom, že nazujeme holínky, oblečeme pláštěnky a jdeme s farmářem prohlédnout zdravotní stav jeho porostů a vybrat jaké plodiny se hodí na pole s půdou jílovitou či písčitou, na jižní nebo jiný svah, tak, aby to farmáři dávalo smysl a následně i rozumný výnos,“ konstatoval obchodní zástupce pro Moravskoslezský kraj s tím, že se možná díky vizi jednatelky společnosti Ing. Henrietty Dolinské bude slunečnice za pět let v Moravskoslezském kraji pěstovat běžně.