ES ISIDA 

STŘEDNĚ RANÝ HYBRID
Registrace: FR 2017; ES 2017

PŘEDNOSTI

 • Vysoký výnos nažek
 • Vysoký obsah oleje
 • Vhodná pro intenzivní pěstování

Rostlina info

 • Typ hybridu: dvouliniový Sc
 • Výška rostliny: střední
 • Odolnost proti poléhání: vysoká
 • Tolerance k chladu: vysoká
 • Tolerance k suchu: velmi dobrá

Výnos a kvalita

 • Využití: olej
 • Výnos nažek: vysoký
 • Obsah oleje: vysoký, 48,6 %
 • Sklizňová vlhkost: střední

Pěstitelská doporučení

 • Doporučená intenzita: střední až vysoká
 • Optimální hustota porostu: 70 tisíc rostlin na 1 ha
 • Rajonizace: ŘVO, KVO
 • Technologie herbicidní ochrany: KLASIK

Odolnost proti chorobám

 • Plíseň slunečnicová ano
 • Červenohnědá skvrnitost: velmi dobrá
 • Hlízenka obecná: velmi dobrá
 • Plíseň šedá: velmi dobrá
 • Fómová hniloba: dobrá