ES ROYAL

Král pro ptačí svět
STŘEDNĚ RANÝ HYBRID

Přednosti

 • vysoký výnos pruhovaných nažek pro ptactvo
 • nízká rostlina a rané dozrávání
 • výborný zdravotní stav
Registrace: EU (IT 2006)

Rostlina info

 • Typ hybridu: dvouliniový SC
 • Výška rostliny: nižší
 • Odolnost proti poléhání: dobrá
 • Tolerance k chladu: dobrá
 • Tolerance k suchu: velmi dobrá

Výnos a kvalita

 • Využití: ptactvo
 • Výnos nažek: vysoký
 • Obsah oleje: nižší
 • Sklizňová vlhkost: střední

Pěstitelská doporučení

 • Doporučená intenzita: střední
 • Optimální hustota porostu: 65 tisíc rostlin na 1 ha
 • Rajonizace: ŘVO, KVO
 • Technologie herbicidní ochrany: KLASIK

Odolnost proti chorobám

 • Plíseň slunečnicová ano
 • Červenohnědá skvrnitost velmi dobrá
 • Hlízenka obecná velmi dobrá
 • Plíseň šedá velmi dobrá
 • Fómová hniloba dobrá