ES ANISSE

STŘEDNĚ RANÝ HYBRID

Přednosti

  • velmi vysoké výnosy v teplejších oblastech
  • plastický hybrid, vhodný i pro sušší oblasti
  • velmi dobrý zdravotní stav (vyšší odolnost vůči fomě)
  • nízký výskyt pukání šešulí před sklizní
  • vysoká HTS

Registrace: SK 2013, UK 2012

Výnos a kvalita
Výnos semen:vysoký výnos semen
Výnos oleje:vysoký výnos oleje
Obsah oleje:vysoký obsah oleje
HTS:vysoká HTS
Obsah GSL:nízký obsah glukosinolátů
Rostlina info
Výška rostlin:rostliny středního vzrůstu 
Odolnost proti poléhání:velmi dobrá odolnost proti poléhání
Podzimní vývoj:rychlý podzimní vývoj
Přezimování:velmi dobrá zimovzdornost
Jarní vývoj:středně rychlý až rychlý jarní vývoj
Zrání:vyšší odolnost proti otevírání šešulí před sklizní
Pěstitelská doporučení
Doporučený výsev:450.000 až 500.000 semen na 1 ha
Doporučený termín setí:vhodný i pro pozdní termíny setí
Intenzita pěstování:vhodný pro vysokou intenzitu pěstování
Půdní podmínky:optimální pěstování v teplejších oblastech a na lepších půdách
Reakce na sucho:velmi dobrá odolnost vůči přísuškům
Zdravotní stav
Fomové černání stonku:velmi dobrá odolnost (kvantitativní rezistence + gen RLM 7)
Sklerotiniová hniloba:dobrá odolnost
Verticiliové vadnutí:střední odolnost
Alternáriová skvrnitost:dobrá odolnost