ES COLUMBELLA

RANÝ HYBRID

Přednosti

  • velmi vysoký výnos nažek a oleje
  • plastická, vhodná do všech podmínek
  • nízká sklizňová vlhkost

Registrace: EU (AT 2014, FR 2013)
Balení: 1 VJ á 150 000 klíčivých nažek 

Výnos a kvalita
Využití:olej
Výnos nažek:velmi vysoký
Obsah oleje:velmi vysoký, 48-49 %
Sklizňová vlhkost:nízká
Rostlina info
Typ hybridu:dvouliniový Sc
Výška rostliny:střední
Odolnost proti poléhání:dobrá
Tolerance k chladu:dobrá
Tolerance k suchu:velmi dobrá
Pěstitelská doporučení
Doporučená intenzita:střední až vysoká
Optimální hustota porostu:70 tisíc rostlin na 1 ha
Rajonizace:ŘVO, KVO
Technologie herbicidní ochrany:KLASIK
Odolnost proti chorobám
Plíseň slunečnicováano
Červenohnědá skvrnitostvelmi dobrá
Hlízenka obecnávelmi dobrá
Plíseň šedávelmi dobrá
Fómová hnilobadobrá