ES ETHIC HO

Výnosné řešení do sucha
RANÝ HYBRID

Přednosti

  • vysoký výnos
  • vhodný pro suchá stanoviště
  • Hi-Ol systém

Registrace: EU (FR 2008)
Balení: 1 VJ á 150 000 klíčivých nažek 

Výnos a kvalita
Využití:High oleic
Výnos nažek:vysoký
Obsah oleje:velmi vysoký, 48 %
Sklizňová vlhkost:střední
Rostlina info
Typ hybridu:dvouliniový Sc
Výška rostliny:vyšší
Odolnost proti poléhání:dobrá
Tolerance k chladu:dobrá
Tolerance k suchu:velmi dobrá
Pěstitelská doporučení
Doporučená intenzita:střední
Optimální hustota porostu:70 tisíc rostlin na 1 ha
Rajonizace:ŘVO, KVO
Technologie herbicidní ochrany:KLASIK
Odolnost proti chorobám
Plíseň slunečnicováano
Červenohnědá skvrnitostvelmi dobrá
Hlízenka obecnávelmi dobrá
Plíseň šedávelmi dobrá
Fómová hnilobavelmi dobrá