ES GAELIS připravujeme

STŘEDNĚ RANÝ AŽ STŘEDNĚ POZDNÍ HYBRID

Přednosti

  • vysoké výnosy semen i v horších podmínkách pěstování
  • špičkový obsah oleje
  • tolerantní k půdním podmínkám 
  • vyšší odolnost vůči napadení fomou

Registrace: FR 2015, UK 2015

Výnos a kvalita
Výnos semen:velmi vysoký výnos semen
Výnos oleje:vysoký výnos oleje
Obsah oleje:velmi vysoký obsah oleje
HTS:střední HTS
Obsah GSL:nízký obsah glukosinolátů
Rostlina info
Výška rostlin:vyšší rostliny bez sklonu k poléhání
Odolnost proti poléhání:velmi dobrá odolnost k poléhání
Podzimní vývoj:rychlý podzimní vývoj
Přezimování:velmi dobré přezimování
Jarní vývoj:středně rychlý jarní vývoj
Zrání:nízký výskyt pukání šešulí
Pěstitelská doporučení
Doporučený výsev:450.000 až 500.000 semen na 1 ha
Doporučený termín setí:lze využít také pro středně pozdní a pozdní setí
Intenzita pěstování:vhodný pro vyšší intenzitu pěstování
Půdní podmínky:vhodný pro lehké i těžké půdy
Reakce na sucho:plastická novinka vhodná i pro sušší lokality
Zdravotní stav
Fomové černání stonku:velmi dobrá odolnost (přítomnost genu RLM 7)
Sklerotiniová hniloba:střední odolnost
Verticiliové vadnutí: 
Alternáriová skvrnitost: