ES NEWMILK

S 250 | Z 250

Přednosti

  • vynikající výnos silážní hmoty
  • vysoký obsah karotenoidů v zrně
  • vysoká plasticita

Registrace: ČR 2008, EU (IT 2008)
Balení: 1 VJ á 50 000 zrn 

Popis

Raný silážní hybrid s vysokou výkonností a kvalitou silážní hmoty. Je vhodný pro pěstování na siláž v obilnářských a řepařských oblastech. Hybrid má dobrý počáteční vývoj, dobrou odolnost suchu a vynikající plasticitu. Je ročníkově velmi stabilní a méně náročný k půdním podmínkám. Hybrid je díky své kvalitě doporučen zejména pro vysokoužitkové chovy. Je vhodný i pro využití v bioplynových stanicích.

Výnos a kvalita
Využití:siláž, bioplyn, (zrno)
Výnos siláže:velmi vysoký
Energie siláže:velmi vysoká
Stravitelnost siláže:středně vysoká až vysoká
  
Výnos zrna:vysoký
Vlhkost zrna:střední až nízká
Obsah škrobu:středně vysoký až vysoký
Rostlina info
Typ hybridu:dvouliniový Sc
Typ zrna:tvrdý - mezityp
Výška rostliny:vysoká
Výška nasazení palic:středně vysoká
  
Způsob dozrávání rostliny:stay green typ
Odolnost vůči suchu:velmi dobrá
Odolnost vůči chladu (těžké půdy):dobrá
Pěstitelská doporučení
Doporučená intenzita:střední 
Optimální hustota porostu:75 - 85 tisíc rostlin na 1 ha