Dva pilíře pro váš úspěch na poli

Zemědělec 6/2020

Pěstování slunečnice má v našich podmínkách již dlouholetou tradici. Tato plodina poskytuje cenný olej zlatavé barvy sloužící zejména v potravinářství a při výrobě kosmetiky. Aby výnos a kvalita nažek byly na co nejvyšší možné úrovni, každoročně přichází AGROFINAL, spol. s r. o., s novými a výkonnými odrůdami. Letos je tomu již 23 let, co zemědělcům zprostředkovává to nejlepší ze šlechtění francouzské semenářské společnosti EURALIS.

Na poli je slunečnice ceněna pro svou předplodinovou hodnotu jako přerušovač obilních sledů. Její mohutný kořenový systém si snadno osvojuje živiny, na méně úrodných půdách velmi dobře reaguje na hnojení statkovými hnojivy. Na úrodných půdách se však doporučuje aplikace těchto hnojiv k její předplodině.

Slunečnice je velmi citlivá na zasolení, proto by se fosforečná a draselná hnojiva měla dodávat již na podzim se zapravením do ornice. Dusíkem se tato plodina hnojí poměrně málo, aby nedocházelo k příliš bujnému růstu zelené hmoty na úkor nižší olejnatosti nažek a vyššímu tlaku chorob. V případě živinově chudších půd se aplikuje dusík ze dvou třetin při jarní předseťové přípravě a zbylé množství za vegetace do vývojové fáze 4. listu slunečnice.

Je na místě připomenout, že již na mírně erozně ohrožených půdách je nezbytné využívat půdoochranné pěstební systémy. V praxi je tak možné pěstovat slunečnici s pomocnou plodinou, využít rostlinných zbytků z předplodiny nebo meziplodiny ponechaných v meziřádcích. Pro založení porostu se osvědčilo také pásové zpracování půdy (strip-till).

V posledních letech pěstitelská plocha slunečnice v ČR klesala, avšak pro letošní rok se očekává její opětovný nárůst. Výkupní ceny by měly být lepší, neboť zásoby z uplynulých let se podařilo úspěšně zpracovat, nebo prodat. Navíc v Evropě je zvýšená poptávka po high-oleic slunečnicích a jejich pěstování zpracovatelé motivují zajímavými příplatky.

Prověřená a výkonná ES Biba

Mezi zemědělci je tato hybridní odrůda velmi dobře známá. Na provozních plochách se řadí během posledních sledovaných let mezi hybridy s nejvyšším výnosem nažek z hektaru. Je určena do intenzivnějších podmínek řepařské a kukuřičné výrobní oblasti. Její velké a slabě převislé úbory mají široce vejčité nažky se střední HTS.

Rozhodnout se pro ES Biba je snadné, neboť vyniká souborem pro pěstitele příznivých vlastností. Jsou to výrazná ranost, nízký vzrůst, odolnost vůči suchu, vysoký a ročníkově stabilní výnos nažek, vysoká olejnatost, velmi dobrý zdravotní stav a stabilita výnosu i v méně příznivých pěstitelských podmínkách.

Dlouhodobě nejlepší výnos

V období let 2014 až 2019 ES Biba získala opakovaně ocenění nejpěstovanější hybrid v České republice, a to na základě vyhodnocení pokusů SPZO. Od své registrace v ČR v roce 2008 příjemně překvapila mnoho zemědělců a spokojenost s ní i nadále trvá.

Po více než deseti letech pěstování se ES Biba znovu umísťuje v poloprovozních pokusech velmi vysoko. V roce 2018 dosáhli v Zemědělském družstvu Rajhradice výnosu 4,07 t/ha (108 %) a na pokusné stanici ČZU v Červeném Újezdě se výnos vyšplhal až na 4,52 t/ha, což je 111 % na průměr pokusu. Sklizeň roku 2019 znovu potvrzuje pověst této výnosově silné odrůdy. Na pokusných lokalitách SPZO dosáhla výnosů v rozmezí 3,08 až 4,16 t/ha.

Uvedené přednosti hybridu ES Biba jsou předpokladem pro jeho další úspěšné pěstování, neboť, jak ukazují výsledky z běžných i pokusných ploch v ČR, plošně překonává i řadu nových materiálů. Proto lze říci, že by tento hybrid měl být na poli každého pěstitele slunečnice.

Raketový nástup ES Rosalia

Nová odrůda loňského roku ES Rosalia je velmi významným a silným šlechtitelským produktem posledních let. Vyznačuje se výborným zdravotním stavem a excelentními výnosy, které podává také v suchých oblastech pěstování.

Tento raný až středně raný dvouliniový hybrid se vyznačuje také velmi dobrou odolností proti houbovým chorobám. Je určený pro pěstování v řepařské a kukuřičné výrobní oblasti. Optimálně se hodí pro intenzivnější teplejší podmínky Čech, jakými jsou Polabí a Poohří, a ideálně patří na pozemky zemědělců hospodařících na jižní Moravě. Vysoká výkonnost, ranost a mimořádná odolnost vůči suchu předurčují hybrid ES Rosalia pro velmi úspěšné pěstování v ČR.

Registrace této hybridní odrůdy proběhla ve Francii a Rumunsku. V České republice se v roce 2018 umístila na třetím místě pokusů SPZO (3,34 t/ha, 105,4 %) a loni, ve svém druhém pěstitelském roce, dosáhla první pozice s výnosem 3,54 t/ha, což je 106,9 % na průměr pokusu.

Svou výkonnost ES Rosalia potvrdila také například v pokusech AGRI Loučeň, a. s., na Nymbursku s výsledkem 3,7 t/ha, a díky jednomu z velmi teplých ročníků také v okrajové oblasti na Hořovicku, kde v pokusech AGRONA RPETY, s. r. o., obsadila v roce 2018 třetí místo s výnosem 2,78 t/ha.

Široké portfolio odrůd

Oba uvedené materiály patří do skupiny hybridů s klasickou herbicidní ochranou. Společnost Agrofinal však nabízí kompletní portfolio slunečnice, tedy také hybridy Clearfield, Clearfield Plus, ExpressSun, HI-OL Clearfield, HI-OL hybridy a krmné hybridy. Specialitou jsou slunečnice vhodné pro pěstování ve směsné siláži s kukuřicí, které zajišťují vyšší výtěžnost metanu v BPS.

Z naší nabídky si vyberou opravdu všichni pěstitelé. V letošním roce jim přejeme to nejlepší a mnoho úspěchů nejen na poli.