Poděkování firmě Agrofinal spol. s.r.o.

Žáci oboru agropodnikání pravidelně každý školní rok vysévají osiva různých zemědělských komodit na demonstračních políčkách. Jednou z firem, která nám osivo dodává je i firma Agrofinal spol. s.r.o.

"Chtěl bych touto cestou poděkovat za dodávku těchto osiv, které mají žáci možnost jednak poznat a po výsevu následně pozorovat jejich růstové fáze po celé vegetační období."

Ing. Ivo Studénka
učitel odborných předmětů