Kompletní portfolio špičkových hybridů slunečnice napříč všemi segmenty

Společnost Agrofinal, která již 25 let úspěšně zastupuje v ČR francouzskou značku Euralis, patří ve slunečnici k dlouholetým lídrům trhu. Významně tak obohacuje pěstování této plodiny u nás, neboť jako jediná společnost u nás nabízí pěstitelům kompletní portfolio napříč všemi segmenty, ať už jsou to klasické hybridy, HO hybridy, nebo hybridy vhodné pro různé herbicidní technologie jako CL, CLP, ExpessSun a další. Žádaným doplňkem jsou i námi dodávané krmné či speciální potravinářské typy hybridů slunečnice. Ke stabilitě a dalšímu rozvoji pěstování přispíváme mj. prvotřídní kvalitou osiv velmi raných a raných hybridů, které budou v následujících letech jedním z rozhodujících faktorů úspěchu při pěstování bez eventuální nutnosti desikace…

 

ES ROSALIA – nejvýnosnější klasický hybrid v pokusech SPZO v letech 2018-2021!

V roce 2019 byl uveden na trh jeden z nejsilnějších šlechtitelských produktů posledních let, hybrid s názvem ES ROSALIA. Jedná se o raný hybrid s výborným zdravotním stavem, vynikající suchovzdorností, vysokou odolností poléhání a nízkou přitažlivostí pro hmyzí škůdce (hlavně mšice). Tento výnosově excelentní a ročníkově naprosto stabilní hybrid je registrovaný ve Francii a Rumunsku, a je vhodný k pěstování v intenzivnějších teplejších podmínkách Čech (Polabí, Poohří) a ideálně se hodí pro teplou pěstitelskou oblast jižní Moravy. V roce 2018 se v prvním roce testování dokázal umístit na třetím místě pokusů SPZO s výnosem 3,34 t/ha (105,4%). Svoji výkonnost potvrdil i v pokusech SPZO 2019, které dokonce vyhrál s výnosem 3,73 t/ha (113,7%). V roce 2020 se taktéž umístil v popředí s výnosem 3,52 t/ha (103,8%). V letošním roce potvrdil svoji excelentní stabilitu a s výnosem 4,67 t/ha (108,3%) skončil na čtvrtém místě. Z pohledu stability a výšky výnosu se jedná o jasnou jedničku klasického sortimentu se čtyřletým průměrem 3,81 t/ha (107,8%). Výsledky z dalších pokusných stanovišť a běžných ploch v České republice ukazují, že při dodržení zásad správné agrotechniky (mj.včasné setí) lze tento hybrid úspěšně pěstovat i v oblastech chladnějších. Za zmínku stojí např. letošní výnosy hybridu ES ROSALIA nad 3 t/ha v oblasti mezi Prahou a Plzní, kde rozhodně z hlediska teplot ani srážek nebyl klimatický průběh pro slunečnici ideální. Hybrid ES ROSALIA tím v našem sortimentu potvrdil roli jasné jedničky pro následující roky a více než důstojně přebírá pomyslné žezlo po veleúspěšném hybridu ES BIBA, který dlouhá léta dominoval klasickému sortimentu v ČR a po neuvěřitelných 15 letech na trhu končí svoji misi.

ES BELLA – velmi raný hybrid do všech podmínek

I když je ES Bella doprovázena na trhu výrazně novějšími klasickými hybridy, svými výsledky tento velmi raný hybrid vždy zdatně sekundoval své známější „sestře“ hybridu ES BIBA, a na intenzivnějších lokalitách tuto svoji slavnější hybridní sestru i překonávala. Hybrid, který byl v ČR zaregistrován v roce 2016 vyniká souhrnem výborných hospodářských vlastností, které se velmi podobají hybridu ES BIBA. Vedle vysokého a ročníkově stabilního výnosu, je to výrazná ranost (V ČR registrován ve velmi raném sortimentu!), vyšší olejnatost, nízký vzrůst, velmi dobrý zdravotní stav a tolerance k přísuškům. Zvláště v odolnosti proti všem houbovým chorobám patří k nadprůměrným hybridům. Tyto přednosti jsou předpokladem k dalšímu úspěšnému rozvoji v příštích letech, jak ukazují dlouholeté výsledky z běžných ploch i pokusů. Tento všestranný a posledními rozdílnými roky prověřený hybrid by tedy měl společně s hybridem ES Rosalia nahradit končící velmi oblíbený hybrid ES BIBA.  Za zmínku stojí i to, že hybrid ES BELLA je v současnosti nejprodávanějším hybridem značky Euralis v rámci celé Evropy. Těžko hledat lepší argumenty k jejímu úspěšnému rozšíření na běžné plochy v ČR.

ES SAVANA – hybrid nové generace pro suché a chladnější podmínky

Již prověřeným raným hybridem je ES SAVANA, která vyniká spolehlivým výnosem, zvláště v suchých a chladnějších oblastech. Registrována byla ve Španělsku a Bulharsku, suchem postižených zemích. Jedná se o středně vysoký, klasický typ, odolný poléhání, s dobrým zdravotním stavem, který je u nás vhodný pro pěstování v chladnějších podmínkách Čech. Vynikající výsledky hybrid ES SAVANA dosáhl například v oblasti Plzeňska, nebo v chladnějších oblastech středních a východních Čech. Velmi ceněnou vlastností tohoto hybridu je jeho ranost, která za předpokladu včasného setí umožňuje sklizeň i bez desikace.

ES ISIDA – novinka do intenzivních oblastí

Klasickou novinkou pro rok 2022 je hybrid ES ISIDA, který zatím vyniká vysokým výnosem v určitých oblastech Čech a Moravy. Jedná se o středně vysoký, klasický typ, dobře odolný poléhání, s výbornou odolností proti houbovým chorobám a napadení mšicemi. Velmi dobrá je také olejnatost nažek. Dvouleté testování ukazuje, že tomuto hybridu se zatím nejlépe daří v západní polovině středních Čech (pokusná síť AF 2020-21) a také v oblasti Znojemska (pokusy SPZO v letech 2020-21).

HT hybridy jako alternativní volba usnadňující ošetření proti plevelům

ES JANIS CLP – jeden z nejpěstovanějších hybridů segmentu CLP

Na jaře roku 2017 byl na trh uveden raný hybrid ES JANIS CLP, vhodný pro použití ve vyšší úrovni herbicidní technologie Clearfield Plus. Hybrid ES JANIS CLP, vedle vysokých výnosů vyniká i raností a nižším vzrůstem, což nebývá u konkurenčních hybridů technologie Clearfield Plus úplně běžné. Hybrid je zaregistrován v Bulharsku a Rumunsku.

V roce 2019 byl tento CLP segment doplněn o nižší a plastický hybrid ES GENESIS CLP, který patří k nejranějším materiálům na trhu vůbec. Výsledky z chladnějšího a deštivějšího roku 2021 naznačují, že ho lze pěstovat v okrajových oblastech i bez desikace. Výnosy přes 3 t/ha např. z jižních Čech jsou toho důkazem! Úplnou novinkou v nabídce CLP hybridů bude letos nově testovaný ES AGRARIS CLP, který byl nově registrován v suchém Bulharsku. Výsledky z pokusů SPZO naznačují, že bude vhodnější k pěstování v teplejších oblastech Čech a Moravy.

Jako doplněk sortimentu zůstává v nabídce mnoho let osvědčený a spolehlivý velmi raný hybrid ES NOVAMIS CL, vhodný pro pěstování základní Clearfield technologií.

Pro vyznavače technologie ExpressSun máme v nabídce již vyzkoušený raný až středně raný hybrid ES ARMONICA SU, jako novinku pro stejnou technologii uvádíme hybrid ES BOSTON SU.

HIGH-OLEIC hybridy slunečnice – příplatkový doplněk

Vzhledem ke stabilní poptávce po tomto typu slunečnice nabízíme i v tomto segmentu několik hybridů. Pěstitelsky jsou tyto hybridy o trochu náročnější v tom, že vyžadují izolační vzdálenost a po sklizni je nutno dodržet oddělené skladování od klasických typů. Tomu odpovídá i výkupní příplatek, který je ročníkově více či méně atraktivní. Proto je u tohoto segmentu zvlášť důležité sledovat aktuální vývoj poptávky a podle něj se rozhodovat, zda pěstovat tento typ či ne. Na trhu je zatím odpovídající nabídka, Agrofinal nabízí pěstitelům 3 hybridy, kterými jsou raný ES IDILLIC HO, dále raný až středně raný ES UNIC CL HO (pro pěstitele technologie Clearfield), a jako novinku uvádíme pro rok 2022 raný až středně raný hybrid ES AROMATIC HO CLP (vhodný pro pěstitele technologie Clearfield Plus).

Proužkovaný hybrid pro krmné účely

Charakteristickým znakem hybridu ES ROYAL je nižší obsah oleje (do 35 %) oproti standardnímu typu slunečnice. Typickým znakem je též proužkovaná černobílá nažka vejčitého tvaru. Hybrid je vhodný do směsí pro ptactvo nebo pro přímý konzum. Nabídku potravinářských typů hybridů neustále doplňujeme, takže v případě zájmu naši společnost neváhejte kontaktovat. Rádi Vám předložíme aktuální nabídku.

Dlouholetá spolehlivost široké nabídky

Z uvedených informací vyplývá, že společnost Agrofinal, která je v posledních letech lídrem na našem trhu,

jako jediná nabízí kompletní portfolio hybridů napříč všemi výše vyjmenovanými segmenty. Naší specialitou jsou dokonce i hybridy slunečnice, vhodné pro pěstování ve směsné siláži s kukuřicí, které zajišťují vyšší výtěžnost metanu při použití v BPS. Jak je vidět, z naší hybridní nabídky si vybere opravdu každý pěstitel slunečnice. Vzhledem k tomu, že pěstitelský rok 2021 byl pro slunečnici příznivý nejen výnosem, ale i mimořádně vysokou výkupní cenou nažek, očekáváme, že po této plodině bude vzrůstající poptávka i v roce 2022. Vážíme si Vaší důvěry v osiva našich hybridů a jako každý rok se budeme snažit vyhovět všem zájemcům a budeme si přát, aby Vám i ten rok následující přinesl při pěstování nejen této krásné plodiny mnoho úspěchů!

 

Ti, kteří si nás vybrali, vědí proč!

 

Milan Spurný

obchodní ředitel

Agrofinal s.r.o.