Rytmie nejranější řepka s výjimečným výnosem

Úroda č. 6/2023

Společnost Agrofinal Group je na našem trhu dlouhá desetiletí dobře známá prostřednictvím zastupování hybridů řepky ozimé i jarních plodin. V posledních letech naše společnost výrazně promlouvá i do odrůdové skladby osiv ozimé řepky. V loňském roce jsme na trh přinesli novinku, velmi ranou hybridní řepku RYTHMIE, která byla registrována v roce 2020.

Díky hybridu Rythmie, se nám podařilo najít náhradu za velmi ranou linii ES Alegria, která si získala trh právě svojí velmi výraznou raností a doposud hledala svou náhradu (i když ji nalezla v hybridu). ES Alegria i Rythmie umožňují naplánovat ranou sklizeň a umožňují tak podniku velmi dobré rozvržení sklizní napříč pěstovanými řepkami.

Rythmie je velmi výnosný hybrid řepky s vysokým obsahem oleje a vysokou HTS. Výrazná je především jeho ranost, jedná se o jeden z nejranějších hybridů na českém trhu. Rythmie je středně vysoká až vysoká robustní řepka s bohatým větvením a nasazením šešulí s výbornou odolností vůči poléhání a nepukavostí šešulí.

Velkou předností hybridu je velmi dynamický vývoj na podzim a na jaře, podpořený velmi dobrým přezimováním. Svědčí mu střední až vysoká intenzita pěstování, vhodný je i pro těžší agronomické podmínky, kde dosahuje vysokých výnosů. Rytmie je odolná vůči listové skvrnitosti řepky, výborný zdravotní stav se projevuje především díky velmi dobré odolnosti vůči Phomě, Sclerotiniu, Verticiliu a Alternarii. Optimální výsevek doporučujeme od 450 - 500 000 tis. semen / ha dle intenzity pěstování.

Právě díky těmto výše zmíněným excelentním vlastnostem dosahoval hybrid výborných výsledků v poloprovozních pokusech, kde je srovnáván i se středně ranými hybridy. V loňském roce 2022 předváděl své vysoké výnosy především v oblasti Moravy, kde dosáhl na suchem postiženém Přerovsku v Pěnčíně výborného výsledku 4,34 t/ha na průměr pokusu 124 %! Hybrid se stal tedy vítězem pokusu a předčil všechny konkurenční hybridy. Ve Zlínském kraji dosáhl za poslední roky na lokalitě Otrokovice stabilních vysokých výsledků přes 5 t/ha. V roce 2022 byl výnos 5,11 t/ ha, 106 % a v roce 2021 5,20 t/ha, 110 %. Výborného výsledku dosáhl i v Olomouckém kraji na lokalitě Prusinovice, kde vyhrál náš firemní pokus, a to s výsledkem 5,08 t/ha, 101 %, v chladné lokalitě Dlouhá loučka ve firemním zkoušení dosáhl nejvyššího výsledku 5,60 t/ha, 106 %. Rythmie byla zkoušena i v Čechách, a to v pokusech ČZU, kde na lokalitě Červený Újezd dosáhla krásného výnosu 5,78 t/ha.

Jsme rádi, že hybrid Rythmie podával vysoké výnosy na poloprovozních pokusných plochách již v prvním roce pěstování, kde si udržoval stabilní velmi vysoký výnos napříč Českou republikou. V letošním roce při jarní obhlídce přezimování porostů na běžných plochách potvrdila Rythmie výborný stav porostů s výborně vyvinutými zdravými robustními rostlinami.

Pěstitelé, kteří si nás vybrali a zvolili si v loňském roce novinku Rythmie, volili prověřenou jistotu v pokusech a vědí proč!