Agrofinal pomáha

Organizace Haima CZ dostala i letos od Agrofinalu finanční podporu pro onkologicky nemocné děti.

Naše společnost tento rok darovala částku 28 000 Kč. Jedná se o další krok v naší dlouholeté podpoře onkologicky nemocných dětí.  

HAIMA CZ sídlí přímo na Klinice dětské hematologie a onkologie při FN Motol v Praze. Dlouhodobě s ní spolupracujeme na zlepšení kvality života dětí jak v době léčby a hospitalizace, tak při návratu do běžného života. Tato práce úzce navazuje na požadavky a doporučení lékařů, fyzioterapeutů, psychologů i sociálních pracovníků, kteří se léčbě malých pacientů věnují. Podílíme se jak  na hmotné pomoci formou nákupů nejrůznějších pomůcek a vybavení, tak i na podpoře psychologické péče a ozdravných pobytů, které jsou součásti návratu vyléčených dětí zpět do života.

Organizace Haima CZ vznikla v roce 1991 na Klinice dětské hematologie a onkologie ve FN Motol v Praze, působí v ní rodiče, vyléčení pacienti, lékaři, zdravotníci, psychologové a dobrovolníci.

Děkujeme všem našim spolupracovníkům a zaměstnancům, protože právě i díky nim můžeme tuto oblast dlouhodobě podporovat.