Novou kukuřičnou sezónu startujeme s vítězem ES Metronom

AGROFINAL spol. s r. o., jako výhradní partner společnosti Euralis, uvedl v loňském roce nové kukuřičné generace hybridů. Prvním, vysoce významným okamžikem v roce 2016, bylo uvedení hybridu předurčeného k úspěchu s názvem ES Metronom (S250/Z250). Po dvou letech zkoušení s výrazně nadprůměrnými výsledky Vám přinášíme špičkový produkt raného segmentu s novou českou registrací na ÚKZÚZ.

metronom_napisNová, česká stabilita od ES Metronomu zaručí každému pěstiteli v tomto raném segmentu nový, vysoký standard. Kombinace této stability s vysokým výnosem na všech stanovištích zaručí vysokou stálost dosahovaných výsledků.

ES METRONOM je excelentním univerzálním hybridem s číslem ranosti FAO 250 siláž s možností ekonomického pěstování na zrno. Hybrid je dvouliniový, vysoký typ se vzpřímenými listy, velmi bohatě olistěnou rostlinou, s velkou palicí a tvrdým až mezitypovým zrnem. V letech 2013-14 patřil hybrid ES Metronom k materiálům s nejvyšším výnosem a také nejvyšší stabilitou výnosu v různorodých podmínkách. Jeho velkou předností je též nenáročnost k rozdílným stanovištím. Zjevným přínosem je také odolnost suchu a velmi dobrá tolerance hybridu k pěstování na všech půdách. Ekonomika pěstování na zrno je velmi příznivá. Hybrid by měl oslovit pěstitele, kteří potřebují suchovzdorný a výnosný hybrid s vysokým výnosovým potenciálem na siláž a na zrno do obilnářských a řepařských oblastí. ES Metronom je doporučen též k pěstování na siláž pro BPS a vysokoužitkové chovy. Hybrid byl zaregistrován v ČR v roce 2015. Ve stejném roce patřil k nejpěstovanějším hybridům raného sortimentu v sousedním Německu, kde má registraci na siláž i zrno od roku 2014. Je vhodný pro Systém SILOMIX, tj. použití do kombinace na siláž s hybridy ES BOMBASTIC (FAO 240), ES AMULET (FAO 240), ES NEWMILK (FAO 250) a ES COCKPIT (FAO 260).

img_7356ES METRONOM Vám přináší:

  • Velmi vysokou výnosovou sílu na siláž, pro BPS, a na zrno pro všechna raná stanoviště bez rozdílu
  • Vysoký až velmi vysoký výnos celkové suché hmoty s dobrým energetickým potenciálem pro vysoký výnos energie, tzn. přesně ten typ hybridu, který je agronomickou veřejností aktuálně vyhledáván
  • Hybrid pro vysoké požadavky: Velmi robustní typ s velmi vysokou stabilitou a velmi nízkou náchylností k houbovým chorobám
  • Kombinace velmi vysokého výnosového potenciálu a výtěžnosti výnosové stability dělá z hybridu ES Metronom pro příští roky TOP HYBRID raného segmentu České republiky
  • Konstantní vysoký výnos, jeho stabilita a další vynikající přednosti z posledních dvou let potvrdil ÚKZÚZ českou národní registrací v roce 2015

Agrofinal spol. s r. o.
tel.: 222 510 153
mail: agrofinal@agrofinal.cz