Hybridy kukuřice na Vysočině pro výživu skotu a bioplyn

af_20let_vyroci_logo_slunecniceAgrofinal, který na trhu působí od roku 1997, vždy stavěl svoji nabídku hybridu silážních kukuřic na kvalitě. V posledních několika letech společnost uvedla na český trh výkonné kukuřice francouzského šlechtění, které patří k absolutní evropské špičce. Silážní kukuřice je velmi důležitou součástí krmné dávky skotu a proto si zaslouží velkou pozornost.

Společnost Agrofinal  má ve své nabídce hybridy kukuřice ES Bombastic  a ES Newmilk, vhodné do klimatických podmínek Vysočiny s využitím na siláž, vlhké zrno a bioplyn.

 

ES Bombastic – exelentní výnos CSH

img_7311Hybrid je dvouliniový, vysoký se širokými vzpřímenými listy s pevným stonkem a stay green efektem.

Jedná se o raný hybrid s FAO 240 na siláž a s FAO 220 na zrno. Palice je veliká a dobře opylená. Typ zrna je mezityp až zub. Silnou stránkou je velmi dobrý zdravotní stav i jeho odolnost proti poléhání lámání stébla a stresovým klimatickým faktorům, zvláště pak proti přísuškům při jarním počátečním vývoji. Má také velmi nízký sklon k odnožování a vynikající odolnost vůči chladu. Je rajonizován do řepařské, obilnářské a bramborářské výrobní oblasti. Vysoká kvalita silážní hmoty v kombinaci s velmi vysokým výnosem upoutává pozornost agronomů. Svým výkonem se řadí mezi nejlepší hybridy v pěstování na siláž, pro vlhké zrno a pro výrobu bioplynu. Jedná se o hybrid s nejlepšími parametry důležitými pro výživu dojnic a to především pro vysoký obsah škrobu spojený s vysokým podílem stravitelnosti organické hmoty. ES Bombastic byl registrován v roce 2007 v Německu. Na Vysočině se stal v posledních letech nejprodávanějším hybridem od společnosti Agrofinal.

ES Newmilk – hybrid pro chovatele mléčného skotu

dsc_0992_imp_cmykStředně raný hybrid s FAO 250 na siláž a zrno. Jedná se dvouliniový hybrid, typem zrna mezityp.

ES Newmilk  je rajonizovaný do bramborářské, obilnářské a řepařské výrobní oblasti. Nemá zvláštní

nároky na stanoviště, snáší dobře všechny půdní typy. Tento hybrid se vyznačuje především velmi vysokou výškou, má silný stay green efekt a při vysoké intenzitě je mimořádně výnosný. Hybrid má velmi dobrou odolnost vůči suchu, vynikající odolnost proti fuzáriozám a snětím. ES Newmilk se vyznačuje červenooranžovým zabarvením zrna v klase. Je to hybrid, který je velmi plastický. V ČR byl registrován v roce 2008 a stal se kontrolním hybridem ve své skupině ranosti v registračních zkouškách Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Zemědělci ho řadí k nejlepší volbě pro výrobu své kvalitní siláže. V poloprovozních pokusech a na provozních plochách patří mezi nejvýkonnější hybridy s nejvyšším výnosem zelené hmoty. Jedná se o hybrid s možností využití na siláž a bioplyn. ES Newmilk je jeden z nejžádanějších silážních hybridů na trhu v ČR.

Nabídka osiva ES Bombastic, ES Newmilk – velkoobjemové vaky Big Bag

bigbagSpolečnost  Agrofinal pro zemědělce nabízí osivo v systému Big Bag. Jeden velkoobjemový vak Big Bag obsahuje 2 500 000 zrn, což představuje osev 31,25 ha při výsevku 80 000 zrn na hektar. Výhodnost tohoto balení představuje především nižší cenu osiva oproti standardním výsevním jednotkám, nižší časovou náročnost a v neposlední řadě nižší ekologickou zátěž, odpadá nutnost likvidovat papírové pytle.

Ing. Otto Šrůta
Obchodní zástupce

AGROFINAL spol. s r. o.