Královna mezi odrůdami slunečnice

Zemědělec 1–2/2019

Pěstitelsky nepříznivý rok 2018 z pohledu nedostatku srážek ukázal, které hybridy slunečnice v naší republice jsou schopny tuto situaci nejlépe ustát. Z tohoto pohledu to vyhrála jednoznačně nejpěstovanější konvenční slunečnice v České republice, a to hybridní odrůda ES Biba a novinka v sortimentu slunečnic hybridní odrůda ES Rosalia.

Společnost Agrofinal zastupuje již více než dvacet let francouzské osivářské družstvo Euralis Semences, a to konkrétně v osivu slunečnice, které dodává zemědělcům.

ES Biba

Mezi nejprodávanějšími konvenčními hybridy v České republice jednoznačně kraluje raný hybrid slunečnice ES Biba, který má špičkové výnosové výsledky na provozních plochách u zemědělců, výborný zdravotní stav a vynikající odolnost vůči suchu. Právě mimořádná odolnost k suchu a vynikající zdravotní stav tohoto hybridu přispívá nemalou měrou k tomu, že hybrid ES Biba vystupuje v posledních letech na stupně vítězů na provozních plochách našich zemědělců. V uplynulých pěstitelských sezónách 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018 byla u zemědělců v ČR podle šetření SPZO absolutně nejpěstovanější raná hybridní odrůda ES Biba. ES Biba byla registrována v ČR v roce 2008 a zaujala místo kontrolního hybridu v raném sortimentu v registračních zkouškách Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Na provozních plochách u našich zemědělců se řadí za poslední sledované roky mezi nejvýnosnější hybridy s nejvyšším výnosem nažek z jednoho hektaru sklizňové plochy. V České republice je pěstována od roku 2009 a dosud nebyla překonána žádným konkurenčním hybridem. Rajonizačně můžeme hybrid doporučit do kukuřičné a řepařské výrobní oblasti. Slunečnicové nažky mají vysoký obsah oleje. ES Biba je raný dvouliniový hybrid do intenzivnějších podmínek, s výraznou odolností proti suchu. Hybrid je nízkého vzrůstu a díky své ranosti není nutné porost před sklizní desikovat. ES Biba má nejnižší poléhavost porostu před sklizní ze všech hybridů v raném sortimentu a zároveň je nejzdravějším hybridem na poli z kolekce nejvýkonnějších materiálů raného sortimentu slunečnic. Hybrid je určen náročným pěstitelům, kteří vyžadují to nejlepší od svých dodavatelů osiv. Šlechtitelům se podařilo vyšlechtit skutečný unikát v kolekci slunečnicových hybridů.

ES Rosalia

Společnost Agrofinal nabídne pro rok 2019 pěstitelům zcela nový hybrid slunečnice s názvem ES Rosalia. ES Rosalia je dvouliniový hybrid s velmi dobrou odolností k houbovým chorobám, s velmi vysokým výnosem nažek a oleje a střední sklizňovou vlhkostí. ES Rosalia velmi dobře odolává suchu a je vhodná pro všechny typy půd. Byla registrována ve Francii v roce 2016. Rajonizačně můžeme hybrid doporučit především do celé kukuřičné výrobní oblasti a teplejší řepařské výrobní oblasti při střední intenzitě pěstování. Hybrid je středního vzrůstu s výbornou odolností vůči suchu. Šlechtitelům se podařilo vyšlechtit špičkový hybrid do suchých oblastí. Vysoká výkonnost tohoto hybridu spolu s mimořádnou odolností k suchu předurčuje tento hybrid k velké pozornosti agronomů pro novou sezónu 2019.

ES Savana

ES Savana je hybrid nové generace prvním rokem na trhu. Tento sezóně raný suchovzdorný hybrid ES Savana je dlouho očekávanou novinkou. Vyniká velmi vysokým výnosem, zvláště v suchých oblastech, zaručenou raností a výbornou olejnatostí. Díky tomu by měl být rychle zaveden do pěstitelské praxe v ČR. Registrován byl již ve Španělsku a Bulharsku, suchem velmi postižených zemích, odkud pocházejí vynikající reference na tento hybrid. Jedná se o středně vysoký, klasický typ, velmi odolný k poléhání, s výborným zdravotním stavem, který je odolný proti suchu a vhodný pro pěstování ve všech podmínkách ČR, tedy i okrajových. První výsledky pokusů v ČR ukazují na výrazný výnosový potenciál, takže lze očekávat, že v blízkém budoucnu to může být jeden z nosných hybridů v ČR. Za zmínku stojí i vysoká homogenita porostu a polovzpřímený úbor v období plné zralosti, ve kterém se nedrží srážková voda a nažky tak dosahují nízké sklizňové vlhkosti. V roce 2018 bylo k dispozici v omezeném množství první osivo na běžné plochy a pěstitelé byli v tomto velmi suchém a horkém ročníku s výsledky tohoto hybridu, zvláště v Čechách, velmi spokojeni. Vynikající výsledky hybrid ES Savana potvrdil i v pokusech Kralovické zemědělské a. s. na severu Plzeňska, kde dosáhl rekordního výnosu 4,42 t/ha a v konkurenci deseti hybridů jasně zvítězil. Podobně úspěšný byl i na pozemcích Agrony Rpety na Hořovicku, kde obsadil druhé místo s čistým výnosem 2,81 t/ha.

Ing. Jiří Kratochvíl
Agrofinal s. r. o.