Síla a odolnost blesku v kukuřici

Zemědělec 48/2019

Již 23 let přináší společnost Agrofinal zemědělské veřejnosti kvalitní osiva především kukuřice, řepky, slunečnice a v posledních letech i čiroku a sóji. Francouzská šlechtitelská společnost Euralis, kterou Agrofinal na českém trhu zastupuje, uvádí na trh několik moderních technologií, které pomáhají zemědělcům zvyšovat výnosy při pěstování kukuřice. Nejenom výnosy, ale i vysokou kvalitu a užitné vlastnosti.

Názorným příkladem toho je v loňském roce uvedená novinka ES Faraday FAO 310. Jedná se o moderní hybrid, který v sobě zahrnuje inovační šlechtění typu Tropical dent II. generace. Dalším inovativním prvkem je zvýšený důraz na velikost a aktivitu kořenového systému Roots Power. Ten zajišťuje výrazně lepší příjem vody, živin a v neposlední řadě i lepší „ukotvení“ rostliny v půdě. ES Faraday je představitelem moderního univerzálního typu kukuřice splňujícího nejvyšší požadavky na výnos a kvalitu. Rostliny mají velmi rychlý počáteční vývoj. Poměrně brzké kvetení, kdy ještě nebývají tak vysoké teploty a je k dispozici i více vláhy, zajišťuje lepší opylení.

Výška rostlin je střední až vyšší. Rostliny vykazují i velmi dobrý zdravotní stav, především odolnost k fuzariím, helmintosporióze a ke sněti – viz graf.

Typ rostliny je stay green, který zajišťuje pomalejší pokles sušiny v období silážování, a tím delší „silážní okno“. To jistě ocení každý, kdo se nasazením silážní techniky zabývá.

Stay green efekt také zabezpečuje delší dobu přenosu asimilátů do zrna, což zvyšuje hodnoty HTS, jakož i kvalitu zrna. Kvalitativní parametry silážní hmoty jsou pak na velmi vysoké úrovni.

V úvodu zmíněný Tropical dent II. generace potom zabezpečuje velmi rychlý pokles vlhkosti zrna v úplném závěru vegetace a tím dosažení velmi nízké vlhkosti zrna při sklizni. Tato vlastnost spolu s vysokým výnosem se zásadním způsobem podílí na výborné ekonomice při pěstování kukuřice.

Již zmíněné vlastnosti kukuřice ES Faraday nenechají na pochybách žádného ekonomicky uvažujícího zemědělce, že se jedná o špičkový materiál, který stojí za to na svých polích alespoň vyzkoušet. Ti, co jej v letošním roce pěstovali, budou na tomto skvělém hybridu stavět i v roce následujícím.

Miroslav Střítecký
Agrofinal s. r. o.