Kukuřice pro váš úspěch na poli

Zemědělec v regionu 10/2019

V celé naší republice se agronomové snaží vypěstovat kvalitní a vysokou úrodu. Stejně tak i pěstitelé hospodařící v Moravskoslezském kraji. Pomáhá jim společnost AGROFINAL, spol. s r. o., která na český trh již více než 23 let přináší to nejlepší ze šlechtění společnosti EURALIS Semences. Tentokrát představuje dva vysoce kvalitní hybridy kukuřice ES Joker a ES Faraday, jejichž rostliny uvádí do praxe to nejnovější, co současné šlechtění nabízí.

Společnost Agrofi nal již netřeba dlouze představovat. Mezi zemědělci je dobře známá svou širokou nabídkou moderních odrůd kukuřice, slunečnice, ozimé a jarní řepky, čiroku a sóji. V sortimentu jsou k dispozici hybridy kukuřice s raností FAO od 200 do 350, které obstojí v různorodých pěstitelských podmínkách. Pojďme se blíže podívat na dva z nich.

ES Joker – velmi žádáný vítěz

Univerzální a dvouliniový ES Joker s číslem ranosti FAO 250 na siláž vyniká především vysokým výnosem a výbornou stravitelností silážní hmoty. Hybrid je vyššího vzrůstu se vzpřímenými listy, jeho rostliny jsou bohatě olistěné s dobrou palicí a tvrdým až mezitipovým zrnem. Na poli podává vysoký výkon ve spojistosti s vynikající stravitelností a vysokým obsahem škrobu. To ho řadí k absolutní špičce mezi kukuřičnými hybridy na siláž.

Registrace hybridu ES Joker proběhla v roce 2018 v Německu a zkoušení v našich pěstitelských podmínkách ho zařadilo k materiálům s nejvyšším výnosem a vysokou stabilitou výnosu siláže v různých podmínkách pěstování. Plasticita, vysoká odolnost vůči suchu a rychlý počáteční vývoj rostlin s jejich následným dobrým zdravotním stavem, to vše jsou vlastnosti, které ocení každý pěstitel. Kvalitní siláž přináší užitek chovatelům skotu, avšak vzhledem k vysoké výtěžnosti z hektaru se ES Joker optimálně uplatňuje také v bioplynových stanicích, a to zejména u pěstitelů v obilnářské a řepařské výrobní oblasti. Jeho univerzálnost umožňuje také ekonomické využití k pěstování na zrno.

Vynikající výkon ve výnosu energie potvrdil v loňském roce během testování Bavorským zemědělským institutem. Zde překonal velké množství konkurenčních materiálů a zařadil se mezi nejvýkonnější hybridy. V letošním roce jsme ES Joker úspěšně uvedli v raném sortimentu silážních hybridů. Zájem mnoha zemědělců o jeho pěstování nás donutil k rozšíření nabídky a pro novou pěstitelskou sezónu nabízíme osivo ES Joker ve větším množství. I tak je však pravděpodobné, že enormní zájem způsobí rychlé ubývání skladových zásob. Proto neváhejte a rozhodněte se pro ES Joker včas.

ES Faraday – univerzální a plastický hybrid

Tento dvouliniový hybrid je velmi dobře využitelný pro pěstování na zrno, siláž i pro výrobu bioplynu. Rostliny jsou vyšší, s vysoko nasazenými palicemi. Samozřejmostí je velmi dobrý zdravotní stav, především nízké napadení snětí a fuzárii.

ES Faraday FAO 310 S a 300 Z kombinuje výhody dvou nových směrů šlechtění fi rmy Euralis označených Tropical Dents a Roots Power. Hybridy označené Tropical Dent Corn Hybrid vynikají výrazným heterózním efektem. Jeho podstata spočívá ve zvýšení výnosu a životaschopnosti v porovnání s původními hybridy vstupujícími do křížení. Pěstitelé tak mohou těžit z provedených inovací, které přináší maximální výnos, vysokou výnosovou stabilitu a nízkou sklizňovou vlhkost zrna. Program Roots Power vznikl na základě poptávky evropských pěstitelů po hybridech kukuřice s vysokou tolerancí vůči stresovým podmínkám za současného udržení výše výnosu. Hlavním znakem nově vyšlechtěných rostlin kukuřice je silně rozvinutý kořenový systém zajišťující vyšší a stabilnější výnosy, větší toleranci k suchu a lepší využití živin.

Co sdělit závěrem?

Zemědělcům nabízíme výjimečné hybridy kukuřice, řepky a dalších plodin, které jim poskytují vysoký výnos, výbornou kvalitu produkce a užitek z jejich náročné práce na poli. Pravidelně přinášíme zkušenosti a poznatky ze zahraničního šlechtění a pěstování, neboť víme, že jsou velice cenné a přínosné. Všem pěstitelům přejeme mnoho úspěchů a šťastnou ruku při výběru těch správných odrůd pro zásev v roce 2020. Myslíte na osiva, myslíte na AGROFINAL!