Slunečnice společnosti Agrofinal, odrůda ES BIBA

V České republice má pěstování slunečnice velmi dlouhou tradici. Stejně tak obliba odrůd slunečnic zastupovaných společností Agrofinal.

Agrofinal je česká společnost, která je na trhu již od roku 1997 a je majoritním zástupcem odrůd francouzského šlechtění Euralis. V rámci nabídky slunečnic je zastoupeno plné portfolio odrůd vhodných do různých pěstitelských technologií. Jedná se o klasické hybridní odrůdy, odrůdy vhodné pro technologie Clearfield, Clearfield Plus i Express Sun, odrůdy „high-oleic“ tedy se zvýšeným obsahem kyseliny olejové, či speciální odrůdy pro krmení ptactva – se sníženým obsahem tuku v nažkách a proužkem. Další plodiny šlechtění Euralis v nabídce Agrofinal jsou kukuřice, sója, čirok a řepka.

Pěstování slunečnic

Slunečnice je oblíbenou plodinou nejen díky primárnímu využití z nažek vylisovaného oleje pro potravinářství, či v menší míře pro technický či kosmetický průmysl, ale i pro svou předplodinovou hodnotu, která spočívají především v její botanické čeledi – tedy jako přerušovač obilních sledů. Slunečnicový olej je vhodnější pro studenou kuchyni než pro teplou. Pro lidskou výživu je velmi vhodný, neboť mimo nezbytných mastných kyselin obsahuje v semeni i další látky, např. vitamíny B-komplexu, tokoferoly a karotenoidy. Tato plodina má v zemědělství své stálé místo a společností je pozitivně přijímána i pro svou vizuální atraktivitu.

Pěstování slunečnic se společností Agrofinal, s.r.o.

Pěstování slunečnice, jako širokořádkové plodiny, je limitováno plněním podmínek DZES. Již na mírně erozně ohrožených plochách je nezbytné využívat půdoochranných pěstebních systémů. A na plochách silně erozně ohrožených je od 1.1.2019 pěstování slunečnice zakázáno úplně. Z hlediska vzniku eroze je riziková plodina nejen kukuřice, ale i slunečnice. Zejména při větších srážkových událostech na konci vegetačního období mohou porosty slunečnice vykazovat větší hodnoty kapkové eroze, která je počátkem erozního procesu, v porovnání s porosty kukuřice. V praxi je tedy možné na mírně erozně ohrožených plochách využít rostlinných zbytků předplodiny, či meziplodiny ponechaných v meziřádku, nebo souběžného pěstování s pomocnou plodinou. Systémy pomocných plodin jsou v současné době ověřovány, neboť dochází k rozvoji vícekomorových secích strojů vhodných pro souběžný výsev dvou a více plodin Pro založení porostu slunečnice je rovněž možné využití pásového zpracování půdy – striptillu, kde dochází pouze ke zpracování půdy v místě budoucího pěstovaného řádku slunečnice. Prostor meziřádku zůstává nezpracován, pouze může docházet k herbicidnímu umrtvení rostlin v prostoru meziřádku, z důvodu snížení možné konkurence slunečnici.

ES BIBA

Nejprodávanější odrůdou slunečnice společnosti Agrofinal je dlouhodobě ES Biba, která je v České republice registrována již od roku 2008. Tato odrůda se vyznačuje nižším habitem a polopřevislým až převislým úborem. Z hlediska kvetení a dozrávání se jedná o ranou odrůdu s vysokým výnosem nažek a obsahem oleje okolo 48 - 50 %. Její oblíbenost mezi pěstiteli dokládá, že ES Biba je zárukou včasné a jisté sklizně se stabilním výnosem nažek nízké vlhkosti. ES Biba je plastický hybrid, který umí vyrovnávat podmínky prostředí i počasí, avšak vyžaduje péči v podobě alespoň střední intenzity pěstování. Další předností této odrůdy je vysoká odolnost vůči houbovým chorobám a vysoká odolnost vůči stresu suchem.

ES Biba je zaseta na konvenčních plochách i na plochách pokusných v různých půdně- -klimatických oblastech České republiky. V roce 2013 se výnosy ES Biba v rámci různých ploch na území ČR pohybovaly 3,07 – 4,27 t/ha, v roce 2014 2,68 – 4,29, v roce 2016 3,15 – 5,02, v roce 2017 3,06 – 5,19 a v roce 2018 2,91 – 4,52 t/ha. Z těchto údajů vyplývá, že výnosnost tohoto hybridu je nad republikovým průměrem hektarového výnosu nažek.

Sklizeň 2019 potvrzuje její pověst výnosově jisté odrůdy, kdy na pokusných lokalitách SPZO dosahovala výnosů 3,08 – 4,16 t/ha a v celkovém průměrném hodnocení pokusu za roky 2018 a 2019 se s výnosem 3,44 t/ha umístila na 3. místě mezi hodnocenými odrůdami různých společností.

Společnost Agrofinal děkuje pěstitelům za projevenou důvěru!

Ing. Michaela Škeříková, Ph.D.
Společnost Agrofinal, s.r.o.