Výnosné francouzské kukuřice na siláž

Zemědělec 1–2/2020

Společnost Agrofinal zastupující francouzskou osivářskou firmu Euralis Semences má ve své nabídce hybridy kukuřice ES Bombastic, ES Joker a ES Bigben. Rádi bychom představili zemědělcům na Vysočině naše hybridy kukuřice vhodné do tamních klimatických podmínek.

Představujeme ES Bombastic a dvě novinky – ES Joker a ES Bigben – s využitím na siláž, zrno a bioplyn.

ES Bombastic – excelentní výnos

Hybrid je dvouliniový, vysoký, se širokými vzpřímenými listy s pevným stonkem a stay green efektem.

Jedná se o raný hybrid s FAO 240 na siláž a s FAO 220 na zrno. Palice je veliká a dobře opylená. Typ zrna je mezityp až zub. Silnou stránkou je velmi dobrý zdravotní stav i jeho odolnost proti poléhání, lámání stébla a stresovým klimatickým faktorům, zvláště pak proti přísuškům při jarním počátečním vývoji. Má také velmi nízký sklon k odnožování a vynikající odolnost vůči chladu. Je rajonizován do řepařské, obilnářské a bramborářské výrobní oblasti. Vysoká kvalita silážní hmoty v kombinaci s velmi vysokým výnosem upoutává pozornost agronomů. Svým výkonem se řadí mezi nejlepší hybridy v pěstování na siláž, pro vlhké zrno a pro výrobu bioplynu. Jedná se o hybrid s nejlepšími parametry důležitými pro výživu dojnic, a to především pro vysoký obsah škrobu spojený s vysokým podílem stravitelnosti organické hmoty. ES Bombastic byl registrován v roce 2007 v Německu.

ES Joker – univerzální hybrid

Po prvním roce zkoušení s výrazně nadprůměrnými výsledky přinášíme špičkový produkt raného sortimentu kukuřic. ES Joker je excelentní univerzální hybrid s číslem ranosti FAO 250 na siláž a s FAO 240 na zrno. Hybrid je dvouliniový, vysoký typ se vzpřímenými listy, velmi bohatě olistěnou rostlinou, s velkou palicí. Typ zrna je tvrdý až mezityp. Hybrid ES Joker se řadí k materiálům s nejvyšším výnosem a také nejvyšší stabilitou výnosu v různých půdních podmínkách. Přínosem je také odolnost k suchu. Hybrid je rajonizovaný do bramborářské, obilnářské a řepařské výrobní oblasti. Plastický hybrid s rychlým počátečním vývojem a dobrým zdravotním stavem. Vyniká velmi vysokou kvalitou silážní hmoty a následnou špičkovou stravitelností. ES Joker byl zaregistrován v Německu v roce 2018. V roce 2019 se stal nejprodávanější novinkou v České republice. Kombinace velmi vysokého výnosového potenciálu a výnosové stability dělá z hybridu ES Joker top hybrid v raném sortimentu kukuřic. Hybrid také doporučujeme do bioplynových stanic pro výbornou výtěžnost bioplynu.

ES Bigben – špičková stravitelnost

ES Bigben je středně raný hybrid s FAO 250 na siláž a zrno. Jedná se tříliniový hybrid, typem zrna tvrdý až mezityp. Je rajonizovaný do bramborářské, obilnářské a řepařské výrobní oblasti. Nemá zvláštní nároky na stanoviště, snáší dobře všechny půdní typy. Tento hybrid se vyznačuje především velmi vysokou výškou. Silný stay green efekt prodlužuje vegetaci zelených částí rostlin až do sklizňové zralosti zrna, při vysoké intenzitě je mimořádně výnosný. Hybrid má velmi dobrou odolnost vůči suchu a chladu. Rychlý počáteční vývoj zajištuje dobrou kondici rostlin na začátku vegetace. Robustní rostliny jsou velmi dobře olistěné, palice mají vysoký počet řad zrn a zrno je vysoké kvality. V ČR byl registrován v roce 2017. Hybrid prošel v letech 2015 a 2016 úspěšně registračními zkouškami Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského ve středně raném sortimentu na siláž. Nadprůměrné byly hodnoty charakterizující kvalitu silážní hmoty, nejen stravitelnost organické hmoty (ELOS, IVDOM a DCS), ale také stanovena stravitelnost vlákniny (DINAG) a netto energie laktace (NEL). Na českých farmách je řazen k nejlepší volbě pro výrobu své kvalitní siláže. V poloprovozních pokusech a na provozních plochách patří mezi nejvýkonnější hybridy s nejvyšším výnosem zelené hmoty. Výborných výsledků dosahuje také při využití na bioplyn.

Velkoobjemový vak Big Bag

Společnost Agrofinal pro zemědělskou praxi nabízí osivo v systému Big Bag. Jeden velkoobjemový vak Big Bag obsahuje 2 500 000 zrn, což představuje osev 31,25 ha při výsevku 80 000 zrn na hektar.

​​​​​​​

Ing. Otto Šrůta
obchodní zástupce
AGROFINAL spol. s r. o.