ES Imperio – dobyvatel řepkových polí

Zemědělec 31/2020

Společnost AGROFINAL nabízí pěstitelům moderní a výkonnou odrůdu v segmentu hybridní řepky. Jde o středně raný hybrid ES Imperio. V tomto materiálu se podařilo šlechtitelské společnosti Euralis skloubit všechny základní vlastnosti, které dělají tento hybrid úspěšnou řepkou na našich a zahraničních polích.

Vše začíná setím, respektive velmi rychlým podzimním startem. Následuje bezproblémové přezimování, časný jarní start a rané kvetení, které zajistí lepší využití zimní vláhy. Tato schopnost může být v mnohých, zejména suchých letech, jakým bylo například letošní jaro, rozhodující!

ES Imperio

Na kvalitě hybridu se také spolupodílí výborný zdravotní stav. Ten je u řepky ES Imperio na velmi vysoké úrovni: hybrid má velmi dobrou odolnost vůči všem hlavním chorobám, především jde o zvýšenou odolnost vůči fomovému černání stonku (kvantitativní rezistence a přítomnost genů RLM 3 a RLM 7) a také proti alternáriové skvrnitosti brukvovitých.

Další předností ES Imperia je velmi dobré větvení, které nejenom zajišťuje pokrytí plochy, ale i schopnost rostliny odolávat poléhání. Geneticky podmíněná nepukavost šešulí pomáhá rostlině odolávat výkyvům počasí těsně před sklizní a také v jejím průběhu. To je jistě neocenitelná vlastnost, která pomáhá pěstitelům zvýšit výnos sklizně a kvalitu. Zejména nyní, kdy se zemědělská praxe potýká s omezováním předsklizňových aplikací.

Úspěšný nejen u nás

První registrace hybridu proběhla v roce 2015 ve Francii, následně v roce 2016 dosáhl výborných výsledků v registračních zkouškách a byl zaregistrován na Slovensku, v Polsku a Maďarsku. V ČR prošel ve zkráceném dvouletém registračním řízením, na jehož základě byl zaregistrován v lednu 2018.

Díky svým výsledkům byl hybrid v roce 2017 zařazen do skupiny doporučených odrůd Preol Ideal, kde své místo obhájil i v letošním roce. Na Slovensku byl ES Imperio velmi dobře hodnocen v pokusech SPZO: při sklizni 2016 obsadil s výnosem 5,25 t/ha třetí místo a v roce 2017 dosáhl druhého nejlepšího výnosu ze všech sledovaných odrůd (4,89 t/ha). V Polsku byly jeho výsledky v pokusech COBORU v letech 2014 až 2016 výborné, dosáhl  průměrného výnosu 5,34 t/ha (116 %). V sousedním Německu potvrdil svou vysokou výkonnost a stabilitu výnosů v pokusech při sklizni 2017, kdy se svými výnosy řadil do desítky nejvýnosnějších odrůd.

Výsledky poloprovozních pokusů u nás z posledních let potvrzují, že jde o vysoce výkonný a zároveň zemědělci žádaný materiál. Například v roce 2018 dosáhl na pozemcích akciové společnosti PALOMO Loštice výnosu 5,82 t/ha (108 %) a v podniku ZBIROŽSKÁ a. s. dokonce 6,24 t/ha (107 %).

Závěrem

ES Imperio je moderní hybrid pro intenzivní způsob pěstování, tolerantní k různým typům půd, úspěšný v chladnějších i teplejších oblastech pěstování. Jeho výsledky nejen u nás, ale také v sousedních zemích, potvrzují jeho plasticitu a velmi dobré využití také v oblastech s přísuškem. Má středně vysoký obsah oleje a pěstitelé jistě ocení jeho vysokou HTS. Je vhodný pro běžné i pozdní termíny setí. Pro pěstitele, kteří hledají moderní a výkonný hybrid řepky je ES Imperio velmi dobrá volba!

Miroslav Střítecký
AGROFINAL, spol. s r. o.

Moderní hybrid ES Imperio je vhodný pro intenzivní způsob pěstování, tolerantní k různým typům půd a úspěšný v chladnějších i teplejších oblastech pěstování