Představili širokou nabídku odrůd

LISTOPAD – PROSINEC 2020 Agrární obzor - listopad

Sortiment kukuřice, slunečnice a čiroku představila v Kralovicích společnost Agrofinal, spol. s r. o., celkem se jednalo o 54 materiálů. Zástupci společnosti zdůraznili především trojici hybridů kukuřice ES Joker, ES Faraday a ES Bond, které nabízejí pod marketingovou značku Liga výnosných. Hovořilo se také o chorobách těchto plodin.

Ing. Henrietta Dolinská, ředitelka společnosti Agrofinal, na úvod připomněla, že na trhu v České republice působí více než 24 let. „Myslím že jsme za tu dobu známi naším dobrým jménem a zodpovědným přístupem. Naším posláním je přinést nejlepší genetické výsledky francouzského šlechtění společnosti Euralis. Přinášíme vám nové trendy a informace a napomáháme vám najít klíč k výběru takového materiálu, který je pro váš region nejvhodnější. Máme tým specializovaných obchodních zástupců, který je vždy připravený vám pomoci s výběrem materiálu pro konkrétní podmínky,“ zdůraznila. Poděkovala řediteli Kralovické zemědělské, a. s., Ing. Jaroslavu Bulínovi za to, že umožňuje zkoušení jejich odrůd. „Testování je pro nás základním pilířem, díky kterému naše obchodní společnost může vybrat nejlepší portfolio. O výsledky této společnosti se vždy dokážeme opřít,“ uvedla Ing. Dolinská. Dodala, že v Kralovicích prezentují především materiály vhodné do místních podmínek. Konstatovala, že celá Liga výnosných je vedená hybridem ES Bond. Jedná se o novou genetiku, která se bude využívat u budoucích hybridů kukuřice.

Trojice nejlepších
Se sortimentem návštěvníky seznámil Milan Spurný, obchodní ředitel společnosti Agrofinal. Na úvod připomněl, že v Kralovicích letos pořádali jedenáctý polní den. Protože ale úplně první proběhl ve spolupráci se společností Euralis, kterou na českém trhu zastupují, jedná se letos vlastně o jubilejní desátý den Agrofinalu ve spolupráci s Kralovickou zemědělskou. Hybrid ES Bond (S 260 / Z 250) je podle společnosti Agrofinal je univerzální a určený pro siláž, bioplyn či bioetanol. Poskytuje špičkové výnosy kvalitní siláže. Výnos je stálý i v proměnlivých ročnících. Doporučená intenzita je střední až vysoká. Má dobrou odolnost vůči suchu a velmi dobrou vůči chladu a těžkým půdám. „Je to naprostá novinka, které k nám přišla z Německa a je o něj velký zájem. Jedná se o jeden z našich nosných materiálů pro příští roky,“ uvedl Milan Spurný s tím, že takový hybrid dlouho hledali a bude v sortimentu vynikat. ES Joker (S 250 / Z 240) byl na začátku letošního roku registrovaný v České republice. Jedná se o raný silážní hybrid s vysokými výnosy a vynikající stravitelností silážní hmoty. Má také vysoký obsah škrobu. Hybrid je vhodný pro výrobu bioplynu díky vysoké výtěžnosti na hektar. Na siláž je určen do obilnářské a řepařské výrobní oblasti. Je plastický, odolný vůči suchu, s rychlým počátečním vývojem a dobrým zdravotním stavem. „Je to hybrid naší budoucnosti a počítáme s ním jako s nosným materiálem,“ konstatoval Milan Spurný. ES Faraday (S 310 / Z 320) je univerzální novinka pro pěstování na zrno, siláž a bioplyn. Podle podkladů společnosti Agrofinal pochází z nových směrů šlechtění firmy Euralis. Poskytuje maximální výnosy zrna s nízkou sklizňovou vlhkostí. Šlechtění bylo zaměřeno na optimální vývoj kořenového systému rostlin pro vyšší toleranci k suchu a jejich lepší stabilitu. Hybrid je vhodný pro pěstování v kukuřičné výrobní oblasti. Rostliny mají rychlý jarní start a velmi dobrý zdravotní stav s vysokou odolností k fuzariím a sněti. Milan Spurný připomněl, že na Plzeňsko hybrid není vhodný, dominantně se prodává na Moravě.

Nabízejí více plodin
Obchodní ředitel Milan Spurný připomněl, že společnost Agrofinal zastupuje pět hlavních plodin: kukuřici, slunečnici, řepku soju a čirok. „V podstatě ve všech plodinách patříme k významnějším hráčům na českém trhu. Hlavně ve slunečnici jsme celých 22 let, co to dělám, lídry. V posledních asi sedmi letech je nejprodávanějším hybridem slunečnice naše ES Biba. Také u kukuřici a řepky nám patří významné pozice a s příchodem nejnovějších hybridů, produktů nového šlechtění, počítáme s tím, že naše pozice mají velkou šanci na posílení a plně je využijeme,“ konstatoval Milan Spurný. Dodal, že ES Joker a ES Faraday jsou dva roky na trhu a patří k nejprodávanějším. Odrůda řepky ES Imperio patřila do desítky nejprodávanějších hybridů v ČR. Také u soji se společnosti Agrofinal podle jeho slov podařilo dostat se rychle na trh a roste. U čiroku začali nejdříve nabízet silážní materiály, věnují se i zrnovým formám, případně křížencům se súdánskou trávou. Na polním dnu ukázali hybrid Styx, který je podle Milana Spurného jedním z nejlepších na trhu jak z pohledu výkonu, tak odolnosti vůči chorobám. „Osivo se částečně vyrábí v jižní Americe a někdy je problém zajistit jeho dostatek,“ dodal. Nabízejí ale i další plodiny.

Důraz na živočišnou výrobu
S hospodařením Kralovické zemědělské, a. s., na jejíchž polích akce proběhla, seznámil návštěvníky předseda představenstva společnosti Ing. Jaroslav Bulín. Jak uvedl, podnik hospodaří na výměře 3114 ha a je výrazně zaměřený na živočišnou výrobu. „I proto má pro nás pěstování kukuřice daleko zásadnější význam než ostatní plodiny. V České republice je průměrná produkce živočišné výroby na hektar podle posledních statistik Českého statistického úřadu 533 eur a průměr Evropské unie činí 909 eur. My vyrábíme v živočišné výrobě na jeden hektar 1947 eur a jsme těsně za Dánskem, které má asi 2150 eur. Poměr hrubé zemědělské produkce živočišné ku rostlinné je u nás za rok 2019 78 % k 22 %. V republice je pro prakticky naopak,“ popsal Ing. Bulín. Konkrétně kukuřici proto pěstují na 490 ha. Dodal, že z výnosů letošní sklizně byli nadšeni. U pšenice dosáhli 6,97 t/ha, u ozimého ječmene 6,4 t/ha, u jarního 4,99 t/ha, a u řepky 3,97 t/ha. Podle Ing. Bulína jsou to z dlouhodobého pohledu velmi dobré výnosy. Při porovnání na průměr oblasti, tedy lokality, která zahrnuje okresy Plzeň-sever, Plzeň-jih a město jsou těsně nad průměrem. „Ještě větší radost máme z toho, že senáže vojtěšky letos dopadly velmi dobře z pohledu množství a nadprůměrně u kvality,“ uvedl předseda. Konstatoval, že podnik zaměstnává téměř 150 lidí, což je velké číslo. Na obhospodařovanou plochu by jich sice stačilo 20, ale ostatní jsou potřeba do živočišné výroby. Loni vytvořila akciová společnost zisk ve výši 22,5 mil. Kč. O chorobách kukuřice a slunečnice průběžně hovořil Ing. Karel Říha, který si nicméně „postěžoval“, že díky kvalitní práci agronoma téměř nemá co ukazovat.

 

TRAKTORKINO S AGROFINALEM 2020