Do roku 2021 s ranými hybridy slunečnice

Zemědělec 3/2021

Do roku 2021 s ranými hybridy slunečnice

V letošním roce se průběh počasí vyvíjel opět mimo očekávání. První vlna sucha ČR zasáhla již v dubnu, který byl sice teplotně normální, ale současně i srážkově silně pod normálem. V termínu seté porosty slunečnice vykazovaly nerovnoměrnou vzcházivost, která se dále promítla do nerovnoměrného nakvétání. Květnové chladné a deštivé počasí pokračovalo v nepříznivém vlivu na počáteční růst slunečnice, a to obzvlášť na těžších půdách. V dalším průběhu vegetace se na porostech negativně projevovalo především abnormálně vysoké množství srážek. Ty způsobovali nebývalý rozvoj celého spektra houbových chorob. Dále pak chladné a deštivé počasí koncem měsíce září a především v říjnu komplikovalo sklizeň slunečnice.

Základem výživy slunečnice je stará půdní síla. Slunečnice má mohutný kořenový systém s velmi dobrou osvojovací schopností. Na půdách méně úrodných velmi dobře reaguje na hnojení statkovými hnojivy. Při pěstování slunečnice na půdách s dobrou a vysokou zásobou živin, se aplikace statkových hnojiv považuje za určité riziko, a to z důvodu možného zvýšení infekčního tlaku houbových chorob a snížení obsahu tuku v nažkách. Statková hnojiva je tedy doporučeno aplikovat u předplodiny, tj. pěstovat slunečnici až ve druhé trati. Slunečnice je velmi citlivá na zasolení půd. Proto by se fosforečná a draselná hnojiva měla aplikovat již na podzim, a to v profilu ornice 20 - 30 cm. Díky velmi malé pohyblivosti fosforu v půdě se dá uvažovat o jarní aplikaci části fosforu na jaře, současně s výsevem. Všeobecně lze říci, že dávky P a K hnojiv by měly respektovat zásobu daných prvků v půdě a předpokládaný odběr daných živin plodinou. Dusíkem se hnoji slunečnice poměrně málo, aby se nesnižovala olejnatost, nezvyšovala náchylnost na choroby a neomezoval se výnos nažek v důsledku bujného růstu. Na chudých písčitých půdách aplikujeme 2/3 N při předseťové přípravě půdy na jaře. Zbylá třetina se dá aplikovat za vegetace do fáze 4 listu slunečnice.

V posledních třech letech jsme pozorovali klesající tendenci v pěstování slunečnice na potravinářské účely. V roce 2017 bylo zaseto 21 601 ha, v roce 2018 bylo zaseto 20 202 ha. Rok 2019 přinesl další snížení, a to na 11 825 ha. V roce 2020 výměra poklesla na 11 274 ha, do meziročního poklesu výměr se promítlo snížení ploch v Čechách, a to i přesto, že na Moravě se osevní plochy meziročně zvýšily. Z toho klasický olejný typ zaujímal 9,9tis. ha, HiOl typ byl pěstován na cca 700 ha, krmný a potravinářský typ zaujímal výměru cca 1.000 ha (zdroj SPZO).

V sezóně 2021 budou výrazně převyšovat hybridy ranné až velmi ranné s nižší výškou rostlin. Délka jejich vegetace kolísá mezi 100–120 dny. V nabídce společnosti Agrofinal s.r.o. vždy naleznete řešení pro Váš podnik. V sortimentu velmi raných hybridů slunečnice pro klasický systém pěstování slunečnice najdete silnou trojku. ES Biba je na Českém trhu doprovázena výrazně novějšími klasickými hybridy ES Bella, ES Savana a ES Rosalia. ES Biba byla dle SPZO v posledních sedmi letech nejpěstovanějším hybridem v ČR. Tento raný hybrid byl v ČR zaregistrován v roce 2008, vyniká výbornými hospodářskými vlastnostmi, díky kterým patří každý rok k pěstitelské a výnosové špičce. Vedle vysokého a ročníkově stabilního výnosu je předností i výrazná ranost, vysoká olejnatost, nízký vzrůst, výborný zdravotní stav a odolnost vůči suchu. Navíc i po více než deseti letech pěstování v ČR se ES Biba znovu umístila na stupních vítězů v pokusech POP SPZO slunečnice 2018-2019, kdy s výnosem 3,44 t/ha (103,9 %) skončila třetí. Novinkou pro rok 2020 je ES Rosalia. Jedná se o dvouliniový hybrid s velmi dobrou odolností k houbovým chorobám, velmi vysokým výnosem nažek a oleje se střední sklizňovou vlhkostí. Hybrid ES Rosalia můžeme doporučit především do celé kukuřičné výrobní oblasti a teplejší řepařské výrobní oblasti. Vysoká výkonnost a ranost tohoto hybridu, spolu s mimořádnou odolností k suchu předurčuje tento hybrid k úspěšnému pěstování v ČR. Prvním krokem k budoucímu vítězství na českém trhu je výborný výsledek v POP SPZO – slunečnice 2019: průměr 3,54 t/ha (106,9 %) pokusu. Ve dvouletém průměru se s výnosem 3,63t/ha umístila na druhém místě s 107,1 %!

Společnost Agrofinal jde vstříc svým pěstitelů také v technologii Clearfield a Clearfield+ s nabídkou velmi raných hybridů. Pro rok 2021 je v nabídce ES Novamis CL - velmi raná slunečnice do chladnějších oblastí, která se vyznačuje středně vysokými rostlinami odolnými vůči houbovým chorobám. ES Genesis CLP je velmi raná slunečnice s vysokou olejnatostí a velmi dobrou odolností proti poléhání. Vhodná do všech oblastí pěstování. Dalším, velmi oblíbeným a rozšířeným hybridem je ES Janis CLP, která si pro své vlastnosti a zdravotní stav v kombinaci s vysokým výnosem získává stále větší počet pěstitelů. V technologii CLP, má výrazně lepší odezvu vůči herbicidní ochraně, vyšší tolerance k imazamoxu a tím i účinnější likvidace výdrolu klasické slunečnice.

High-Oleic hybridy slunečnice – Pěstovaná plocha těchto speciálních hybridů slunečnice se odvíjí od smluvních výkupů produkce. Z roku na rok roste poptávka po tomto typu slunečnice u nás i v Evropě. Důvodem je zájem o olej s lepšími vlastnostmi, které jsou potřeba hlavně v potravinářství, farmaceutickém a kosmetickém průmyslu. Hlavním rozdílem proti standardní slunečnici je v obsahu kyseliny olejové v oleji, který se pohybuje až v hodnotách 95 %. Agrofinal nabízí pěstitelům tři rané hybridy, kterými jsou již osvědčený raný ES Idilic HO, ES Ethic HO a raný ES Unic CL HO (pro pěstitele technologie Clearfield), pro teplé kukuřičné oblasti je navíc v nabídce ověřený středně raný ES Tektonic CL HO (Clearfield technologie).

Díky příznivému, především cenovému vývoji očekáváme v roce 2021 nárůst ploch slunečnice. Dalším faktorem pro opětovný návrat je i registrace nového desikantu Kabuki. Zaregistrování nového desikantu je jistě pozitivní zpráva, protože pěstování slunečnice nám velmi ulehčí. Slunečnice je plodinou, která si zaslouží pozornost, a to nejen jako hlavní plodina, ale i jako předplodina.

 

Miroslav Střítecký

společnost Agrofinal