ES CAPELLO PROTECT - první na českém trhu

Agromanuál 3/2021

Společnost AGROFINAL s.r.o. přináší na český trh revoluční novinku ES CAPELLO PROTECT, která byla vyvinuta francouzskou šlechtitelskou společností Euralis. Jedná se o jedinečnou technologii BIO Protect, která spojuje prevenci, včasnou signalizaci, ochranu před škodami způsobenými blýskáčkem řepkovým a ekonomické zhodnocení.

Produkt ES CAPELLO PROTECT je exkluzivní směsí složenou z výkonného hybridu ES CAPELLO (92%), ES ALICIA (7%) a Trifolia (1%). ES Alicia poskytuje biologickou ochranu hlavnímu hybridu před blýskáčkem řepkovým. Díky jejímu brzkému nakvétání před hlavním hybridem dochází k vábení škůdce, který napadá květní pupeny. To umožňuje zemědělci včasnou indikaci, možnost připravit se a naplánovat bezpečnou aplikaci insekticidu. Jelikož je ES Alicia schopna nalákat první vlnu náletu blýskáčka před květem hlavního hybridu, může zemědělec vynechat jedno ošetření insekticidem, které se velmi kladně projeví v ekonomickém zhodnocení.

Další složkou směsi je jetel (Trifolium), který při vzcházení řepky zapojí porost, brání erozi a růstu především velkých plevelů ještě před postemergentním herbicidním zásahem. Přínosný je i z hlediska poutání vzdušného dusíku do půdy.

Včasné varování a možnost vynechání postřiku je ECO Friendly řešením přátelským ke včelám. Zemědělec má zároveň dostatek času informovat okolní včelaře o aplikaci insekticidu. Snahy o ECO Friendly přístup spojený s ekonomickým zhodnocením, úsporami a precizním zemědělstvím mají vysoký potenciál, který byl bohužel v České republice zatím nedostupný.

Lze konstatovat, že ES CAPELLO PROTECT je 100% bezpečné, ekologické, přírodní, zdraví prospěšné a velmi dobře ekonomicky zhodnotitelné.

Hybrid ES CAPELLO

Novinka ES Capello je novým lídrem mezi nejpěstovanějšími hybridy řepek v Evropě s tolerancí vůči TuYV (vir žloutenky vodnice). Své místo si během jednoho roku díky svým excelentním výnosům vydobyl především ve Francii, na Slovensku a v Polsku, kde dosahuje v průměru všech regionů nad 100% výnosu sklizně. V Polsku byl jeho průměrný výnos 115%, na severu Polska dosáhl dokonce rekordních 119% přičemž průměr na vojvodství byl 5,28 t.

V České republice dosáhl hybrid v roce 2018/2019 při zkoušení ÚKZÚZ na osmi pokusných lokalitách napříč ČR výnosu 5,02 – 5,45 t/ha, je zde tedy patrná jeho plasticita a adaptabilita k různým podmínkám.

ES Capello charakterizuje především excelentní stabilní výnos semen a oleje, nepukavost šešulí, rychlost jarní vegetace, hospodaření s vodou a vynikající zdravotní stav (Phoma, TuYV). Rostliny jsou robustní, dobře větvené s výbornou odolností vůči poléhání. Díky své plasticitě je vhodný pro všechna stanoviště a hodí se i pro pozdní setí. Mnozí pěstovatelé také ocení jeho vysokou odolnost vůči suchu, která je důležitá především v posledních suchých ročnících.

Závěrem lze říci, že ať už si vyberete ES Capello nebo ES Capello Protect, dosáhnete výborných stabilních výnosů!

 

Ing. Kristýna Kysilková; Agrofinal s.r.o.