Ozimá řepka na Moravě

Zemědělec v regionu Jihomoravský kraj 4/2021

Zatímco na vrcholu Pradědu ještě leží bílá pokrývka sněhu, pěstitelé s prvními slunečními paprsky vyrazí do polí na kontrolu porostů a plánování jarních prací. Přezimující řepka se pomalu probouzí ze spánku a je třeba se připravit na novou sezónu. Společnost Agrofinal přinese i v nadcházejícím pěstitelském roce špičkové odrůdy vhodné pro všechny pěstitele na Moravě.

Řepka na Moravě

V loňském roce pokračoval v celé ČR trend mírného klesání ploch řepky ozimé, nyní je zaseto asi 350 000 ha, což znamená pokles o 5 %, stejně jako v minulých třech letech. Z hlediska výnosu však tato plodina potěšila nárůstem o 11 % ve srovnání s předchozím rokem, průměr České republiky činil 3,42 t/ha. Na Moravě, především v její severní části, však situace tak příznivá nebyla. Vlivem extrémních srážek došlo ke komplikacím při dozrávání porostů a sklizni, průměrný hektarový výnos zde dosahoval pouze kolem 3 tun. Také procento řepkových porostů, které nyní nejsou ve vyhovujícím stavu, je na Moravě mnohem vyšší než ve zbytku republiky. Takže i do letošní sklizně se promítne kalamitní počasí druhé poloviny loňského roku. Navzdory nepříznivým faktorům však můžeme s nadějí doufat v lepší časy a připravit se na další sezónu. V portfoliu Agrofinalu najde každý pěstitel vhodný hybrid, který mu k tomu napomůže.

ES IMPERIO  -  nezdolný hrdina

Hybrid ES Imperio byl úspěšně zaregistrován v ČR v roce 2018, v registračních zkouškách dosahoval nadprůměrných výsledků, v chladné oblasti 113 % a v teplé oblasti dokonce 119 %! O tom, že patří nepochybně i na Moravu, přesvědčuje v poloprovozních pokusech, kde se pravidelně umísťuje na čelních místech (viz tab.1). Ovšem své místo na moravských polích si vydobyl především vynikajícími výsledky přímo v provozu, kde ve výnosech drží krok s průměrem ostatních velkých odrůd.

ES Imperio je plastický hybrid se stabilní výnosovou hladinou, kterou si udržuje na všech stanovištích i při různých rozmarech počasí. Díky rychlému podzimnímu vývoji se lehce vyrovná i s pozdním setím. Výborně přezimuje, na jaře vyniká rychlým startem. Rostliny jsou středního vzrůstu a bohatě větví. O jeho skvělém výnosu rozhodnou ve finále pěstitelského období dvě vlastnosti: nepukavost šešulí a především vysoká HTS. Pokusy SPZO také odhalily zajímavou vlastnost ES Imperia: jeho velmi dobrou reakci na vyšší intenzitu pěstování ve srovnání s ostatními hybridy na trhu, a to ve všech testovaných letech.

Tab.1

Výsledky poloprovozních pokusů – sklizeň 2020 a 2019

Zemědělský podnik

okres

rok

výnos z/ha

výnos % na Ø pokusu

EMPRESA Dolní Benešov

OP

2020

5,24

107

PALOMO Loštice

SU

2020

5,17

104

ZOD Hlavnice

OP

2020

4,82

101

Kelečsko Kelč

VS

2019

4,14

102

ZEPO Loukov

KM

2019

4,59

105

ZOD Hlavnice

OP

2019

5,36

106

PALOMO Loštice

SU

2019

3,82

110

 

ES Cramberio – lék na plasmodiophoru

Nádorovitost brukvovitých (plasmodiophora) představuje především pro severní část Moravy a Čech problém, který zde existuje již spoustu let. Moravskoslezský kraj patří dlouhodobě k nejvíce postiženým oblastem. Choroba se postupně šíří všemi směry do dalších regionů, vyskytuje se již prakticky po celé republice a její význam neustále roste.

Původcem nádorovitosti je patogen Plasmodiophora brassicae. Způsobuje tvorbu nádorů na kořenech, tím přerušuje přenos vody a živin k nadzemním částem rostliny, což vede k oslabení až uhynutí rostliny. Nemoc se vyskytuje na celém světě, především však v oblastech s intenzivním pěstováním brukvovitých rostlin. Původce plasmodiophory má složitý životní cyklus, ve kterém prochází několika stádii vývoje a odborníci nemají zcela jasno ani o jeho zařazení v systematice organismů. Snad se nachází někde na rozhraní mezi živočišnou a rostlinnou říší. Může v půdě přežívat i více než 15 let ve formě mikroskopických trvalých spor. 

Výše uvedené skutečnosti svědčí o tom, že se jedná o nebezpečného nepřítele pěstitelů řepky a boj s ním je značně komplikovaný. V tomto boji není možné použít fungicidy a jedinou zbraní tedy mohou být pouze preventivní opatření k zamezení dalšího rozšiřováni spor (pečlivé čištění použité zemědělské techniky od zbytků zeminy) a udržování správného pH (uvádí se pH 6,5 až 7).  Jedinou spolehlivou ochranou je pěstování speciálně vyšlechtěných odrůd. Naštěstí osivářské společnosti vytrvale pracují na vývoji nových, stále odolnějších hybridů. Situaci však komplikuje skutečnost, že existuje spousta různých variant patogenu, takže je třeba stále vyvíjet odrůdy s vyšší odolností. Odrůda se stoprocentní rezistencí zatím neexistuje. Pozitivní zprávou zůstává, že projevy nádorovitosti ovlivňuje i počasí v daném pěstitelském roce. V suchých a teplých letech se patogen nemusí vůbec nebo jen v nízké míře projevit v porostu. Naopak vlhký podzim a studená zima mu velmi svědčí a poskytují skvělé podmínky pro jeho působení. Průběh počasí v probíhající řepkové sezóně tedy představuje ideální podmínky pro rozvoj choroby, a tedy velký otazník pro letošní jaro v zasažených oblastech.

Společnost Agrofinal nabízí hybrid ES Cramberio, pocházející ze šlechtění francouzské společnosti Euralis, který vykazuje vysokou míru odolnosti proti nádorovitosti. Jedná se o středně raný hybrid s rychlým podzimním vývojem a výbornou mrazuvzdorností. Rostliny jsou středně vysoké, nenáchylné k poléhání a vykazují výbornou odolnost proti fomě a celkově vynikající zdravotní stav. Ani ve výnosovém potenciálu a obsahu oleje nezaostává ES Cramberio za klasickými odrůdami. Jelikož význam odolných odrůd se bude v budoucnu nepochybně zvyšovat, připravujeme společně se šlechtiteli pro následující sezóny další hybridy s ještě vyšším stupněm rezistence.

Liniové a speciální odrůdy

Kromě dvou výše uvedených hybridů naleznete v portfoliu společnosti Agrofinal mnoho dalších odrůd, včetně liniových a clearfieldových. Liniové odrůdy od šlechtitelské společnosti Euralis mají ve světě dlouhou tradici a dosahují výborných výsledků. Odrůda ES Mambo se pyšnila několik let titulem nejpěstovanější liniové odrůdy ve Francii. V České republice si svůj věhlas zajistila vítězstvím v pokusech Agrada jako nevýnosnější liniová odrůda roku 2018. Hybrid ES Decibel je výnosný moderní hybrid s technologií Clearfield, který v nabídce nahradil velmi úspěšnou clearfieldovou odrůdu ES Aquarel. Všechny uvedené materiály spolu se spoustou dalších novinek Vám přineseme v následující řepkové sezóně 2021/2022, ve které se těšíme na spolupráci a setkání s Vámi a přejeme úspěšný pěstitelský rok!