Výnosné plodiny vhodné pro pěstování ve Zlínském kraji

Zemědělec v regionu Zlínský kraj

 

Společnost Agrofinal je na trhu již skoro 25 let, po tuto dobu Vám vždy přináší své exkluzivní portfolio, které je postaveno především na vysoké kvalitě osiv, spojené s individuálním přístupem k zákazníkům a kvalitním poradenstvím. Dnes, bychom Vám rádi představili vhodné hybridy kukuřice, slunečnice, sóji a řepky jarní k pěstování ve Zlínském kraji.

ES Faraday (S 310/Z 300) – univerzální výnosově silný hybrid

Univerzální hybrid pro pěstování na zrno, siláž i pro bioplynové stanice. Rostliny jsou vysoké, velmi dobře olistěné s velmi dobrým zdravotním stavem a silným Stay Green efektem. ES Faraday nese známku Roots Power, má tedy lépe vyvinutý kořenový sytém, vyšší stabilitu rostlin i lepší odolnost vůči stresovým faktorům. V závěru vegetace vykazuje velmi rychlý dry down efekt zajišťující sklizeň zrna s nízkou vlhkostí. V roce 2022 dosáhl v pokusech v Otrokovicích při sklizni na zrno výnosu 8,90 t/ha (109,4 %). Typ zrna je mezityp až zub. Hybrid je zařazen také v systému FERTCORN.

ES MYLORD (S 340/Z 330) – silný bojovník se suchem

Středně raný zrnový hybrid vyniká vysokými a stabilními výnosy zrna. Předností hybridu je velmi dobrá odolnost vůči suchu a teplu. Rostliny jsou vyššího vzrůstu, dobře odolávají poléhání a mají výborný zdravotní stav. Díky efektu šlechtění Tropical Dent pro maximální výnosy zrna s nízkou sklizňovou vlhkostí lze dosáhnout snížení nákladů na sušení zrna.

ES METHOD (S 350/Z 340) – výnosově silný kombinovaný hybrid

Kombinovaný hybrid s vysokými výnosy zrna i siláže vhodný i pro výrobu bioplynu. Hybrid je vhodný i do méně intenzivních oblastí, kde velmi dobře odolává stresu. Efekt šlechtění Tropical Dent se projevuje velmi nízkou vlhkostí zrna při sklizni. Rostliny jsou středně vysoké až vysoké s velmi dobrým olistěním. Způsob dozrávání Stay Green. Pokusy v Otrokovicích prokázali jeho vhodnost do této lokality, při sklizni na zrno dosáhl výnosu 8,50 t/ha (105,7 %).

Nejširší portfolio slunečnic na českém trhu

Společnost Agrofinal jako jediná společnost na trhu nabízí pěstitelům kompletní portfolio slunečnice napříč všemi segmenty, ať už jsou to klasické hybridy, HO hybridy, nebo hybridy vhodné pro různé herbicidní technologie jako CL, CLP, ExpessSun a další. Mezi nejžádanější klasické hybridy v tomto roce na českém trhu patří ES Bella, ES Rosalia, ES Savana, ES Lena a ES Isida. V segmentu CL a CLP nabízíme výborné hybridy ES Novamis CL, ES Janis CLP, ES Genesis CLP a ES Agraris CLP. V segmentu SU naleznete vynikající novinka ES Hudson SU. V segmentu HO pak nelze vynechat ES Idillic HO, novinku ES Epic či kombinovaný ES Emeric HO-CLP a ES Adriatic HO-CLP.

Speciální segment slunečnic

Pod obchodní značkou Candor spadající do skupiny Agrofinal Group, nabízíme speciální slunečnice s velikostí nažek od S do XXL, proužkové hybridy SUNBIRD L II, X4428 CL a N5LE442 SU pro přímý konzum a krmné směsi. Atraktivní slunečnicí pro ptactvo je SUNBIRD W s bílou nažkou. Dále také nabízíme CLP slunečnice CONQUEST, FABULO a SORES (high-oleic), v segmentu CL pak COBALT II (high-oleic). Nabízíme i ExpressSun hybridy FAUSTO a X4219.

Výnosné odrůdy sóji pro potravinářské i krmné účely

ES COMANDOR (000, bílý pupek):

Vyniká výborným zdravotním stavem, výškou rostlin, jejich stabilitou i rovnoměrností nasazení prvního lusku. Tato odrůda je vhodná pro potravinářské využití a díky své plasticitě nachází uplatnění i v méně vhodných podmínkách pro pěstování sóji. V poloprovozních pokusech dosahovala výnosů 3,65–4,58 (2019), 1,98–3,024 (2020), 1,92 - 4,11 (2021) t/ha a 2,12 -3,81 t/ha (2022). Obsah oleje je 20 % a bílkovin 42 %.

ES COMPOSITOR (000, bílý pupek):

Je přibližně o 3–5 dní ranější, než je ES Comandor. Tato odrůda je středně vysoká, s nasazením spodního lusku asi 12 cm. Obsah oleje je 20 % a bílkovin 42 %. Je vhodná pro potravinářské využití. Provozní výnos v roce 2020 byl 3,7 t/ha. V poloprovozních pokusech dosáhl v roce 2021 na lokalitě Sloveč výnosu 3,96 t/ha a ve Straškově 3,39 t/ha, v roce 2022 dosáhl na těchto lokalitách výnosu 3,73 t/ha a 2,84 t/ha.

ES NAVIGATOR (000, tmavý pupek):

Jedná se o plastickou odrůdu s odolností vůči poléhání. Rostliny jsou středně vysoké (cca 78 cm) s výškou nasazení spodního lusku přibližně 12 cm. Tato odrůda má rychlý počáteční růst a dobrý zdravotní stav. Vyniká vysokou odolností vůči napadení hlízenkou obecnou. Na pokusných plochách dosahovala výnosů 4,01–4,16 (2019) a 2,39 až 3,35 (2020) t/ha. Na pokusných lokalitách v roce 2021 dosáhla výnosu ve Straškově 3,17 t/ha a Slovči 3,31 t/ha.

ES GOVERNOR (000, tmavý pupek):

Tato odrůda vyniká vyšší suchovzdorností než ES Navigator. Rostliny jsou středně vysoké a odolné vůči poléhání. Obsah oleje je zde 16 % a obsah bílkovin 41 %. Na pokusných lokalitách v roce 2021 dosahoval průměru výnosů 3 t/ha. V roce 2022 dosáhl ve Slovči výnosu 3,22 t/ha a Roštěnicích 3,12 t/ha.

Řepka jarní, ideální záchrana při špatném průběhu zimy

Axana je výborný, výnosný, odzkoušený hybrid řepky jarní. Disponuje vysokým, stabilním výnosem a dobrou odolností proti houbovým chorobám. Rostlina je středně vysokého typu, má rychlý počáteční vývoj a velmi dobrou odolnost k poléhání. Obsah oleje v semeni je vyšší, obsah GSL je nízký. Lze ji velmi dobře využít jako náhradu na pozemky, kde byla zaorána plodina poškozená špatným průběhem zimy.

Společnost Agrofinal Vám také přináší širokou nabídku čiroků s využitím na zrno, siláž a bioplyn.