Účinné hybridy pro boj s Plasmodiophorou

ÚRODA

Nádorovitost brukvovitých (Plasmodiophora brassicae) představuje problém především pro severní část Čech a Moravy (především Moravskoslezský kraj), avšak postupně se šíří všemi směry do dalších regionů republiky.

Původcem nádorovitosti kořene je patogen Plasmodiophora brassicae, který způsobuje tvorbu nádorů na kořenech a tím přerušuje přenos vody a živin k nadzemním částem rostliny, což vede k oslabení až odumření. Jedná se o kosmopolitní chorobu s výskytem v oblastech s intenzivním pěstováním brukvovitých rostlin. Největší problémy s tímto patogenem zaznamenáváme na silně zaplevelených pozemcích s brukvovitými plevely, které jsou hlavními hostiteli.

Jedinou spolehlivou ochranou je pěstování speciálně vyšlechtěných tolerantních odrůd, které i přes částečné napadení dávají stabilní výnos srovnatelný s klasickými odrůdami. Odrůda se stoprocentní rezistencí bohužel zatím neexistuje, avšak existují velmi tolerantní odrůdy s vysokým výnosem, jako např. naší společností nabízený excelentní hybrid ES Criterio a novinka roku 2023 hybrid ES Crateo.

ES Criterio, zaručená účinnost potvrzená na podnicích

Středně raný hybrid ES Criterio byl zařazena do portfolia společnosti pro svůj vynikající zdravotní stav vůči nádorovitosti kořene, který potvrdila jak ve firemních pokusech v ČR, tak i v registračních pokusech COBORU v Polsku (registrace: 2022).

V loňském roce 2022 však především potvrdil svůj vynikající zdravotní stav na podnicích s infikovanými pozemky v chladnějších oblastech. Na Frýdecko-Místecku dosahoval na provozních plochách podniků výnosů 3 – 4,75 t/ha, na Opavsku pak dával stabilní výnosy přes 4 t/ha. Těchto výnosů dosahuje především díky jeho vynikající schopnosti regenerace na jaře. Hybrid je vhodný i pro časné setí, které mu velmi svědčí. Hybrid se vyznačuje středním vzrůstem, vysokým výnosem, velmi dobrým obsahem oleje (až 45,7 %), proteinů a OMEGA-3 mastných kyselin (až 8,3 %). Rostliny mají velmi dobré přezimování, výborný jarní start a excelentní regeneraci porostu po stresu (především po nedostatku vody). Doporučený výsevek pro ES Criterio je 450-500 tis. semen na hektar.

ES Crateo, nejlepší novinka roku 2023

Pro rok 2023 jsme zařadili tento výkonný středně raný hybrid, který je bratrem ES Criteria. Jedná se o ještě výkonnější robustní hybrid s podobnými vlastnostmi jako má ES Criterio. Hybrid zaručuje stabilní vysoký výnos s velmi dobrým obsahem oleje a výborný zdravotní stav, především odolnost vůči Phomě, Verticiliu a Alternarii. Každý pěstitel jistě ocení nepukavost šešulí, odolnost vůči poléhání.

Neváhejte kontaktovat Vašeho regionálního zástupce společnosti Agrofinal, rádi Vám poradíme v boji s nádorovitostí brukvovitých.

Ing. Kristýna Toporová
Agrofinal spol. s r. o.