Výnosné hybridy ozimé řepky

Zemědělec 21/2023

Společnost Agrofinal Group je na našem trhu dlouhá desetiletí dobře známá prostřednictvím zastupování špičkových hybridů ozimé řepky i jarních
plodin, kde je již několikátou sezónou lídrem v prodeji slunečnice. V posledních letech naše společnost výrazně promlouvá i do odrůdové skladby osiv
ozimé řepky. Nejvýraznějšími řepkami v portfoliu jsou pro rok 2023 hybridní řepky ES Capello, ES Imperio a Rythmie.“

ES Capello

V roce 2021 uvedla společnost Agrofinal úplně novou hybridní odrůdu ES CAPELLO, která patří k nejnovější generaci šlechtění a začíná se díky svým výnosovým schopnostem velmi rychle prosazovat napříč Evropou. Svou genetickou výbavou posouvá výnosovou laťku do těch nejvyšších pater a patří do nové skupiny produktů, které jsou označeny jako P3 šlechtění, tzn. Performance (odolnost), Protection (ochrana), Profitability (ziskovost). ES Capello je středně raná hybridní odrůda s excelentní výkonností jak v teplejších, tak i v chladnějších oblastech pěstování řepky ozimé. Tento hybrid disponuje rekordně vysokým a stabilním výnosem semene ve všech regionech, a překonává tak naprostou většinu nových konkurenčních hybridů, se kterými byl v našich pokusech srovnáván. Vyniká také vysokým obsahem oleje v semeni a jeho vyšší kvalitou. Výborná je také odolnost proti všem houbovým chorobám, zvláště proti Phomě (Rlm3 a Rlm7). Velkou předností hybridu ES Capello je také vysoká tolerance vůči viru žloutenky vodnice (TuYV).

V České republice ES Capello potvrdilo svojí excelentní výkonnost v celé síti poloprovozních pokusů společnosti Agrofinal v letech 2020-2022, kde se vždy umísťovalo mezi prvními třemi hybridy a výnosově překonávalo i hranici 6 t/ha. Na Slovensku svoji výjimečnost potvrdilo v poloprovozních pokusech SPZO SK v letech 2020-2022, kde bylo vždy v TOP 5 nejvýnosnějších hybridech. V pokusech POP SPZO SK ve sklizňovém roce 2022 se dokonce svým excelentním výnosem umístilo na druhém místě! Pro rok 2023 navíc díky zápisu do Společného evropského katalogu vstoupilo do pokusů SPZO v ČR, kde ho můžete shlédnout.

ES Imperio

Středně rané ES Imperio kombinuje vysoké výnosy, výborný zdravotní stav s vysokou plasticitou a adaptabilitou na horší podmínky pěstování. Jedná se o moderní hybrid pro intenzivní způsob pěstování, tolerantní k různým typům půd, úspěšný v chladnějších i teplejších oblastech pěstování. Hybrid má středně vysoké rostliny s velmi dobrým větvením a vysokou odolností k poléhání. Podzimní vývoj bývá rychlý a rostliny jdou do zimy s velmi dobře vyvinutými kořeny. Přezimování je bez problémů a po rychlém jarním startu následuje rané kvetení. Předností je vysoká odolnost k praskání šešulí před sklizní. Zdravotní stav je na vysoké úrovni, hybrid má velmi dobrou odolnost vůči všem hlavním chorobám, především má zvýšenou odolnost vůči napadení fomou (RLM 3 a RLM 7). Svoji vysokou výkonnost a výnosovou stabilitu hybrid ES Imperio potvrzuje od roku 2018 v pokusech POP SPZO, ve kterých se v pětiletém průměru pohybuje kolem 100 %, a to každým rokem bojuje s těmi nejnovějšími a nejvýkonnějšími hybridy různých konkurenčních firem. To jednoznačně svědčí o dlouholeté výnosové stabilitě tohoto hybridu ve všech půdních a klimatických podmínkách mnoha rozdílných ročníků. V roce 2022 byl dokonce jednoznačně nejvýnosnějším hybridem v regionu jižních Čech na provozních plochách (SPZO 2022).

Rythmie

Díky hybridu Rythmie, se nám podařilo najít náhradu za velmi ranou linii ES Alegria, která si získala trh právě svojí velmi výraznou raností a doposud hledala svou náhradu (i když ji nalezla v hybridu). ES Alegria i Rythmie umožňují naplánovat ranou sklizeň a umožňují tak podniku velmi dobré rozvržení sklizní napříč pěstovanými řepkami. Rythmie je velmi výnosný hybrid řepky s vysokým obsahem oleje a vysokou HTS. Výrazná je především jeho ranost, jedná se o jeden z nejranějších hybridů na českém trhu. Rythmie je středně vysoká až vysoká robustní řepka s bohatým větvením a nasazením šešulí s výbornou odolností vůči poléhání a nepukavostí šešulí.

Právě díky těmto výše zmíněným excelentním vlastnostem dosahoval hybrid výborných výsledků v poloprovozních pokusech, kde je srovnáván i se středně ranými hybridy. V loňském roce 2022 předváděl své vysoké výnosy především v oblasti Moravy, kde dosáhl na suchem postiženém Přerovsku v Pěnčíně výborného výsledku 4,34 t/ha na průměr pokusu 124 %! Hybrid se stal tedy vítězem pokusu a předčil všechny konkurenční hybridy. Ve Zlínském kraji dosáhl za poslední roky na lokalitě Otrokovice stabilních vysokých výsledků přes 5 t/ha. V roce 2022 byl výnos 5,11 t/ ha, 106 % a v roce 2021 5,20 t/ha, 110 %. Výborného výsledku dosáhl i v Olomouckém kraji na lokalitě Prusinovice, kde vyhrál náš firemní pokus, a to s výsledkem 5,08 t/ha, 101 %, v chladné lokalitě Dlouhá loučka ve firemním zkoušení dosáhl nejvyššího výsledku 5,60 t/ha, 106 %. Rythmie byla zkoušena i v Čechách, a to v pokusech ČZU, kde na lokalitě Červený Újezd dosáhla krásného výnosu 5,78 t/ha.

 

Tým Agrofinal Group