Šlechtění pro budoucnost: řepky P3 generace

Zemědělec č. 24, 11. 6. 2018

Společnost Euralis se šlechtěním řepky zabývá dlouhodobě. V posledních letech jsou výsledkem této práce vynikající hybridy P3 GENERACE, které splňují nejvyšší požadavky pěstitelů na výnos a kvalitu. Jejich zástupcem na českém trhu je hybrid ES Imperio.

Řepka ozimá patří k nejlepším předplodinám v rámci osevních postupů, pěstuje se s vysokou rentabilitou a nezanedbatelná je také její úloha v ochraně půdy proti erozi. Pro její dlouhodobé využití je nutné zajistit rentabilitu jejího pěstování a nabízené odrůdy musí splnit několik důležitých požadavků.

Šlechtění P3 generace

Společnost Euralis nyní přichází na evropský trh s odrůdami získanými díky novému šlechtitelskému programu P3 Generace, jehož základem jsou tři pilíře: výkon (Performance), odolnost (Protection) a ziskovost (Profitability). Od roku 2007 využívají výzkumné programy rozsáhlý genetický materiál a podle přísných kritérií jsou vybírány nové generace odrůd řepek. Pokročilé techniky urychlují proces výběru a zvyšují přesnost výběru genů. Euralis využívá deset pokusných stanic v celé Evropě, objem pokusů se za poslední desetiletí zdvojnásobil, v roce 2017 bylo k dispozici 50 000 pokusných parcel.

Na šesti šlechtitelských stanicích ve Francii, Německu, Polsku a na Ukrajině je možné vyhodnocovat všechny rodičovské linie a také všechny nově vyšlechtěné hybridy v různých pěstitelských podmínkách. Díky umístění stanic je možné využít silné stránky každého evropského regionu ve prospěch všech ostatních regionů. Při hodnocení odolnosti odrůd vůči chorobám řepky je analyzována jejich reakce a odolnost v podmínkách nejpříznivějších pro vývoj sledovaných patogenů.

Molekulární markerování

Byla také využita metoda molekulárního markerování, která urychluje výzkum nových hybridů a přináší úspory času i nákladů. Je to účinná a efektivní metoda při identifikaci složitých vlastností jako jsou například rezistence vůči chorobám. Pracuje se skupinami odrůd s blízkým genetickým profilem tak, aby bylo možné maximalizovat užitek heterózního efektu u sledovaných materiálů. Molekulární markerování nabízí možnost analýzy genů, které se podílejí na zlepšování agronomických vlastností odrůd a současně snižuje čas potřebný k vyšlechtění nové odrůdy. Umožňuje sledovat větší počet faktorů během celého šlechtitelského cyklu a tím pomáhá vybrat nejvýnosnější odrůdy z hlediska výkonu, kvality a rezistence vůči chorobám.

Kontrola výkonnosti

Při kontrole výkonu a jeho stability musí hybridy P3 generace dosahovat vyšších výnosů semen než nejlepší řepky pěstované v Evropě. Jsou sledované dva roky v předzkouškách a další tři roky v rámci pokusů ve 13 evropských zemích. Cílem je potvrdit stabilitu jejich výsledků v různých půdně-klimatických podmínkách. Vysokou a vyrovnanou výkonnost musí hybrid vykazovat během celého sledovaného období.

Odolnost vůči napadení fomovým černáním stonku je jedním z hlavních kritérií výběru hybridů P3 generace. Zvýšená rezistence je zabezpečena přítomností genů RLM v kombinaci s kvantitativní rezistencí. Hodnocení je prováděno na základě velikosti nekróz na stoncích a také hodnocením úrovně rezistence 1 až 9 (1 rezistentní, 9 citlivá odrůda). Sledování pokusů odolnosti odrůd vůči vyzimování na Ukrajině zaručuje vysoce spolehlivé výsledky pro všechny evropské země. Další důležité informace dodávají výsledky hodnocení oficiálních státních organizací většiny evropských zemí.

ES Imperio

ES Imperio patří ve skupině odrůd P3 generace k nejvýkonnějším materiálům nejen u nás, ale i v dalších evropských zemích. Hybrid kombinuje vysoký výnosový potenciál, plasticitu a výbornou odolnost proti hlavním chorobám řepky. Je vhodný do intenzivních podmínek pěstování, má velmi dobrou zimovzdornost a další výhodou je možnost využití v oblastech s přísuškem.

Závěr

Společnost EURALIS dlouhodobě reaguje na poptávku pěstitelů řepky po odrůdách výnosných a zdravých, s příznivou rentabilitou pěstování. ES Imperio patří k nejvýkonnějším hybridům, které zastupují materiály P3 generace na současném evropském trhu.

Ing. Anna Poubová
Agrofinal spol. s r. o.