ES Tarock a ES Yeti – hybridy nové generace šlechtění

Společnost Agrofinal, zastupující francouzského šlechtitele Euralis Semences, osloví pro jarní sezónu zemědělskou veřejnost dvěma zásadními novinkami v sortimentu hybridních osiv kukuřice, a to hybridem ES Tarock a ES Yeti.

Silážní specialista – ES Tarock FAO 250 – vysoko nade všemi

IMG_4969S hybridem, který byl zaregistrován v roce 2014 v České republice pod názvem ES Tarock, budou spokojeni především pěstitelé, kteří požadují vysoký výnos silážní hmoty a vynikající hodnoty kvality této siláže pro vysokoužitkové chovy. Šlechtitelům se podařilo vyšlechtit výjimečný hybrid, který má velmi vysokou vyrovnanost v jednotlivých ročnících a vynikající plasticitu. ES Tarock, stejně jako špičkový hybrid ES Newmilk, obsahuje značné množství karotenoidů jak v zelené hmotě, tak také v palici, což se projevuje jeho tmavě červeným zabarvením stonku a oranžovým zabarvením zrna. Rostlina je vysoká s velmi široce a vzpřímeně rozloženými listy. Porost tohoto hybridu lahodí i oku a je radostí pozorovat bleskový počáteční vývoj rostlin a dále pak velmi pěkné uspořádání listů na stonku.

 

Rajonizace hybridu ES Tarock – FAO 250

ES Tarok je raný hybrid vhodný pro pěstování v obilnářských a řepařských oblastech pro svůj extrémně vysoký a ročníkově vyrovnaný stabilní výnos. Hybrid patří k absolutní špičce v rané silážní kategorii, ve výnosu celkové suché hmoty byl v uplynulých dvou letech absolutně nejlepším hybridem v registračních zkouškách ÚKZÚZ. Hybrid má mimořádně rychlý počáteční růst a
velmi bohaté olistění rostliny, což je jedním z předpokladů výjimečné kvality a stravitelnosti. Jde o kombinovaný hybrid s možností využití na siláž i bioplyn. V České republice byl na prvních provozních plochách u zemědělců v roce 2014 v limitovaném množství na pěti stanovištích a prokázal dle sdělení pěstitelů svoje jedinečné kvality.

Společnost Agrofinal se na základě provozních výsledků, dále na základě poloprovozních výsledků a především výsledků registračních zkoušek Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Brně rozhodla hybrid ES Tarock doporučovat pěstitelům jako nejlepší volbu silážního materiálu v poměru výnos zelené hmoty a kvalita této zelené hmoty. Farmy živočišné výroby, které uvažují ekonomicky a především myslí na své zdravé a výkonné stádo dojnic, se přesvědčí, v čem tkví úspěch. ES Tarock díky vysokému výnosu zelené hmoty, vysokému výnosu zrna a vynikajícím krmivářským parametrům ocení i každý krmivář a zootechnik. Tento hybrid nemá zvláštní nároky na stanoviště, snáší dobře všechny půdní typy, nicméně na lepší stanoviště reaguje vyšším výnosem a při vyšší intenzitě pěstování se dokáže agronomovi odvděčit mimořádným výkonem. Hybrid má skvělou odolnost vůči suchu, výbornou odolnost na chlad a nadstandartní stay green. Jde o dvouliniový  hybrid s typem zrna mezityp.

Bioplynový specialista – ES YETI – FAO 290 – bioplynový velikán

IMG_4692ES Yeti je středně raným hybridem, o který bude zájem především tam, kde chtějí ekonomicky vyrábět krmivo pro bioplynové stanice. Takový hybrid musí splňovat především špičkový výnos zelené hmoty a vynikající výnos vysokoenergetického zrna. Hybrid ES Yeti byl registrován v roce 2014 na Slovensku pro využití na siláž a je rajonizován do obilnářské a řepařské oblasti. Má střední nároky na stanoviště a vyžaduje střední intenzitu pěstování. ES Yeti zůstává favoritem jak pro pěstování s využitím na bioplyn, tak na siláž. Hlavní předností tohoto hybridu zůstává speciálně prošlechtěný stay green efekt, kdy tento hybrid i při vysokých teplotách v měsíci září si dokáže udržet sušinu. Habitem rostliny jde o velmi vysoký plastický hybrid, který je velmi dobře olistěn a má značnou odolnost na chlad a sucho. Dále je odolný  na poléhání a má velmi rychlý počáteční vývoj s výbornou odolností na chlad i sucho. ES Yeti má skvěle ozrněnou palici a dosahuje na pokusných lokalitách výrazně nadprůměrných sklizní zrna v letech 2013 a 2014 v porovnání s konkurencí. Hybrid bude poprvé uváděn na provozní plochy v roce 2015. V sousedním Německu je na Listině doporučených hybridů pro bioplynové stanice pro svoji vysokou výtěžnost metanu.