Nové hybridy kukuřice vhodné pro systém SILOMIX

Společnost Agrofinal, výhradně zastupující francouzskou osivářskou firmu Euralis, přináší každým rokem nové hybridy do svého kukuřičného sortimentu, a i v roce 2016 přijde na trh s celou řadou kvalitních novinek. Patří do ní i hybridy ES CROSSMAN (FAO 230) a ES METRONOM (FAO 250).

silomix-picNaše společnost také od roku 2016 nově zavádí Systém SILOMIX, který díky směsnému pěstování kombinace dvou vhodných silážních hybridů, nabízí vyšší a stabilnější výnos, lepší kvalitu siláže, větší plasticitu a odolnost stresům!

Tento systém se velmi dobře osvědčil v pokusech v roce 2015, který patřil v kombinaci sucha a tropických dnů k nejhorším ročníkům v historii ČR.

ES CROSSMAN – Výkonný bojovník

S hybridem, který byl v roce 2015 zaregistrován v Německu, Francii a Nizozemsku pod jménem ES CROSSMAN  (FAO 230) budou spokojeni pěstitelé, kteří požadují především hybrid s velmi vysokým výnosem silážní hmoty a vynikající kvalitou pro vysokoužitkové chovy a bioplynové stanice. Hybrid je dvouliniový, vysokého vzrůstu, se širokými a vzpřímenými listy a dobře opylenou palicí. Zdravotní stav je velmi dobrý, stejně jako jeho odolnost poléhání a stresovým klimatickým faktorům, zvláště pak suchu. V hodnocení poměru výnosu celkové suché hmoty a celkové kvality siláže se jedná o jeden z nejlepších hybridů velmi raného silážního sortimentu. V sousedním Německu patří ve svém segmentu k nejlepším novinkám. Hybrid je velmi plastický a ročníkově vyrovnaný. Hybrid je vhodný pro Systém SILOMIX, tj. použití do kombinace na siláž s hybridy ES TECHNO (FAO 220), ES TAROCK (FAO 240), ES BOMBASTIC (FAO 240).

ES METRONOM – Vítězný typ

metronom_montage_kokarda_nahledExcelentním univerzálním hybridem je ES METRONOM s číslem ranosti FAO 250 siláž s možností ekonomického pěstování na zrno. Hybrid je dvouliniový, vysoký typ se vzpřímenými listy, velmi bohatě olistěnou rostlinou, s velkou palicí a tvrdým až mezitypovým zrnem nového Systému Tropical Dent. V letech 2013-14 patřil hybrid ES Metronom k materiálům s nejvyšším výnosem a také nejvyšší stabilitou výnosu v různorodých podmínkách. Jeho velkou předností je též nenáročnost k rozdílným stanovištím. Zjevným přínosem je také odolnost suchu a velmi dobrá tolerance hybridu k pěstování na všech půdách. Ekonomika pěstování na zrno je velmi příznivá. Hybrid by měl oslovit pěstitele, kteří potřebují suchovzdorný

a výnosný hybrid s vysokým výnosovým potenciálem na siláž a na zrno do obilnářských a řepařských oblastí. ES Metronom je doporučen též k pěstování na siláž pro BPS a vysokoužitkové chovy. Hybrid byl zaregistrován v ČR v roce 2015. Ve stejném roce patřil k nejpěstovanějším hybridům raného sortimentu v sousedním Německu, kde má registraci na siláž i zrno od roku 2014. Je vhodný pro Systém SILOMIX, tj. použití do kombinace na siláž s hybridy ES TAROCK (FAO 240), ES NEWMILK (FAO 250) a ES COCKPIT (FAO 260)

Ti, kteří si nás vybrali, vědí proč.