ES Anisse – Rekordman vhodný do teplých oblastí

IMG_6107Špičkovým hybridem ozimé řepky pro nový pěstitelský ročník 2016/2017 od společnosti Agrofinal  je ES ANISSE, který byl během posledních dvou let velmi důkladně prověřen v pěstitelské praxi v ČR a registrován na sousedním Slovensku. Jedná se o ročníkově stabilní, kompaktní hybrid s výrazně nadprůměrnými výnosy v teplých pěstitelských oblastech.

ES  ANISSE je středně raný hybrid s vysokou výkonností do všech oblastí pěstování řepky ozimé.

V teplejších oblastech s vysokou intenzitou pěstování vykazuje rekordní výnosy na úrovni nejlepších hybridů na trhu. Disponuje velmi vysokým a stabilním výnosem semene, vyšším až vysokým obsahem oleje v semeni a velmi dobrou odolností proti všem houbovým chorobám, zvláště proti Phomě.

Charakteristika ES Anisse

IMG_6172Rostlina je robustní, středně vysoká, silně bočně větvící, po zasetí má rychlý počáteční růst i díky velmi dobré odolnosti na sucho a nízké potřebě půdní vláhy při vzcházení. Přezimování má na výborné úrovni. Na jaře má poměrně rychlý start do vegetace, rozkvétat začíná mezi prvními hybridy, období květu je středně dlouhé. Má velmi dobrou odolnost poléhání a před sklizní je vynikající v rovnoměrnosti dozrávání porostu. Velmi zajímavé je postavení šešulí na větvích. Jako jeden z mála hybridů má polovzpřímené až vzpřímené postavení šešulí, což je znak, který je velmi prospěšný například při poškození porostu kroupami. ES Anisse v pokusech, které byly kroupami poškozeny, vždy vykazovala nejnižší stupeň poškození ze všech hybridů. Dobře reaguje na ošetření fungicidními přípravky v období kvetení. Hybrid vyniká i kvalitativními parametry, obsah glukosinolátů v semeni je velmi nízký, stejně tak obsah kyseliny erukové. Obsah oleje v semeni je zpravidla vysoký. Doporučujeme ho pěstovat při vyšší až vysoké intenzitě, stejně tak, jako většinu hybridních odrůd. Je vhodný pro optimální rozdělení sklizně ve větších zemědělských podnicích, neboť dozrává o trochu dříve, než většina pozdnějších hybridů. Výsev je doporučován do  40-45 semen na 1 m2 při dobrém zpracování půdy v agrotechnickém termínu. Je doporučen i pro setí na konci agrotechnické lhůty, nejlépe do konce srpna. Při pozdním setí je doporučeno zvýšit výsevek na 50 semen na 1 metr čtvereční.

Je žádaný a v pokusech konkuruje nejlepším

IMG_6142Jedná se o velmi žádaný a rychle se rozvíjející hybrid v západní a střední Evropě, zejména pak v Německu, Polsku a na Slovensku, kde byl také v roce 2014 zaregistrován. Díky svým přednostem se stal ES Anisse jedním z nejlepších hybridů na pokusných stanovištích v ČR. Z dosavadních výsledků je patrné, že tento hybrid je velmi vhodný do teplejších podmínek Čech a Moravy, kde výborně odolává suchu a teplu ve všech fázích vegetace, což je jeho značnou výhodou oproti nejsilnějším hybridním konkurentům. V pokusech ČZU na stanici v Červeném Újezdu se v obou předešlých letech umísťoval na předních příčkách, a konkuroval těm nejlepším hybridům na trhu. Naopak, jak ukázaly předešlé ročníky, hybridu příliš nesvědčí pozemky s velmi těžkými půdami a vysokou hladinou spodní vody, na což je potřeba při jeho rajonizaci brát zřetel.

Hybrid na polních dnech

IMG_6677Zájemci z řad široké zemědělské veřejnosti mohou letos hybrid ES Anisse vidět během vegetace na mnoha polních dnech v různých lokalitách celé Čes ké republiky, zejména pak v poloprovozních pokusech, které pořádá ČZU Praha. Hybrid bude také hlavním magnetem dvou velkých řepkových polních dnů společnosti Agrofinal s.r.o., které budou pořádány na začátku června ve Zbirohu (RO) a Bezně (MB).  Na těchto pokusných lokalitách bude také představeno kompletní portfolio ozimé řepky pro rok 2016/2017. Těší nás, že můžeme pěstitelům nabídnout hybrid, který svými výnosy momentálně patří k výkonnostní špičce v ČR. Hybridní odrůda ES Anisse splňuje všechny nároky moderního pěstitele řepky, a patří v současnosti k  nejlepším hybridům na českém trhu. Neměla by proto chybět v odrůdové skladbě žádného významného pěstitele řepky.

Ti, kteří si nás vybrali, vědí proč.

Milan Spurný
obchodní ředitel

Agrofinal spol. s r. o.