ES Darko – hybridní jistota do všech podmínek

IMG_5090Loňským rokem prověřenou novinkou pro pěstitelský ročník 2016/2017 je hybrid společnosti Agrofinal ES DARKO, který byl po registraci v Maďarsku úspěšně uveden na pěstitelské plochy v České republice. Jedná se o plastický hybrid s rekordním výnosovým potenciálem ve všech pěstitelských oblastech. Šlechtění tohoto hybridu bylo zaměřeno zejména na velmi vysoký výnos ve všech oblastech pěstování, vysoký obsah oleje a nízký obsah glukosinolátů v semeni, zvýšenou odolnost proti houbovým chorobám, ranost a adaptabilitu k různorodým klimatickým a půdním podmínkám, zvláště pak proti suchu.

ES DARKO je raný až středně raný hybrid s vysokou výkonností do všech oblastí pěstování řepky ozimé. Disponuje velmi vysokým a stabilním výnosem semene, středně vysokým až vysokým obsahem oleje v semeni a velmi dobrou odolností proti všem houbovým chorobám. Rostlina je robustní, silně větvící, středně vysokého typu, po zasetí má rychlý počáteční růst i díky velmi dobré odolnosti na sucho a nízké potřebě půdní vláhy při vzcházení. Přezimování má na výborné úrovni. Na jaře má díky své ranosti rychlý start do vegetace, poměrně brzy kvete, období květu je středně dlouhé. Má velmi dobrou odolnost poléhání a před sklizní je vynikající v rovnoměrnosti dozrávání porostu. Dobře reaguje na ošetření fungicidními přípravky v období kvetení. Hybrid vyniká i kvalitativními parametry, obsah glukosinolátů v semeni je velmi nízký, stejně tak obsah kyseliny erukové. Obsah oleje v semeni je vysoký. Doporučujeme ho pěstovat při vyšší intenzitě, stejně tak, jako většinu hybridních odrůd.

Pro optimální rozdělení sklizně

Je vhodný pro optimální rozdělení sklizně ve větších zemědělských podnicích, neboť dozrává o trochu dříve, než většina pozdnějších hybridů. Výsev je doporučován do 40-45 semen na metr čtvereční při dobrém zpracování půdy v agrotechnickém termínu. Je doporučen i pro setí po konci agrotechnické lhůty, maximálně do 5. září. Ani při pozdním setí není doporučeno u něj zvyšovat výsevek. Jedná se o žádaný a rychle se rozvíjející hybrid v Německu a Polsku. Díky svým přednostem se stal ES Darko jedním z nejžádanějších hybridů společnosti v Polsku. Z dosavadních výsledků je patrné, že tento hybrid je velmi přizpůsobivý v různorodých klimatických i půdních podmínkách, a hlavně výborně odolává suchu a teplu ve všech fázích vegetace, což je jeho značnou výhodou oproti nejsilnějším hybridním konkurentům. Zároveň hybrid dobře přezimuje, odolává chladu i v jarním období, a dosahuje vysokých výnosů i v chladnějších oblastech pěstování.

Na polních dnech ve Zbirohu a Bezně

Zájemci z řad zemědělské veřejnosti mohou letos hybrid ES Darko vidět během vegetace na polních dnech v pokusech „Tématické řepky“ ČZU Praha, ale i na mnoha dalších pokusných stanovištích v různých lokalitách celé České republiky, včetně dvou hlavních řepkových polních dnů společnosti Agrofinal spol. s r.o., které budou pořádány na začátku června (termíny budou upřesněny) ve Zbirohu (RO) a Bezně (MB). Na těchto pokusných lokalitách bude představeno kompletní portfolio společnosti Agrofinal. Hybridní odrůda ES Darko splňuje všechny nároky moderního pěstitele řepky, a patří k nejnovějším hybridům společnosti Agrofinal.

Ti, kteří si nás vybrali, vědí proč.

Milan Spurný
obchodní ředitel

Agrofinal spol. s r.o.