ES YETI – nejlepší hybrid na siláž a bioplyn

img_4894V letošním roce měli zemědělci možnost si vyzkoušet hybrid ES Yeti na rozsáhlých provozních plochách v rámci celé České republiky, protože to bylo poprvé, co byla poptávka ze strany zemědělců po hybridu ES Yeti zcela uspokojena.  V rámci jednotlivých regionů se jevil hybrid ES Yeti zemědělcům opravdu a bez nadsázky jako výjimečný. Je to právě dva roky, kdy se poprvé na půdě České republiky objevily jeho výnosové parametry v siláži, a od té doby nebyl jeho potenciál překonán žádným jiným hybridem v blízké FAO skupině ranosti.

Společnost Agrofinal je právem pyšná na hybrid kukuřice, který ocení především pěstitelé silážní kukuřice pro využití pro bioplynové stanice, ale i pro vysokoužitkové chovy. V poloprovozních pokusech u zemědělců se řadí za poslední 3 roky mezi nejvýkonnější hybridy s nejvyšším výnosem zelené silážní hmoty z jednoho hektaru sklizňové plochy. Jde o kombinovaný hybrid s možností využití na siláž i bioplyn, ale dá se sklidit velmi úspěšně i na zrno. V České republice je pěstován od roku 2015. Šlechtitelů se podařilo vyšlechtit opravdový unikát s maximálním výnosem vysokoenergetické silážní hmoty.

Bioplynový specialista – ES YETI, FAO 290 – Top siláž

yeti-00000002ES Yeti je středně raným hybridem, o který je zájem především tam, kde chtějí ekonomicky vyrábět krmivo pro bioplynové stanice a pro vysokoužitkové dojnice. Takový hybrid musí splňovat především špičkový výnos suché hmoty a vynikající výnos vysokoenergetického zrna. Hybrid ES Yeti byl registrován v roce 2014 na Slovensku pro využití na siláž a je rajonizován do obilnářské, řepařské a kukuřičné výrobní oblasti. Má střední nároky na stanoviště a vyžaduje střední intenzitu pěstování. ES Yeti zůstává favoritem jak pro pěstování s využitím na bioplyn, tak na siláž. Hlavní předností tohoto hybridu zůstává speciálně prošlechtěný stay green efekt, kdy tento hybrid i při vysokých teplotách v měsíci září si dokáže udržet sušinu. Habitem rostliny jde o velmi robustní plastický hybrid, který je velmi dobře olistěn a má značnou odolnost na chlad a sucho. Dále je odolný na poléhání a má výjimečně velmi rychlý počáteční vývoj, díky kterému získává nepřekonatelný náskok před konkurencí.  ES Yeti dosahoval v letech 2015 na provozních plochách u zemědělců výrazně nadprůměrné výnosy zelené hmoty, které se i v tak nepříznivém ročníku pohybovaly na úrovni 45 – 60 tun zelené hmoty z jednoho hektaru. V letošním roce hybrid Es Yeti dosahoval výkonu na provozních plochách u zemědělců v rozsahu 60 – 70 tun
zelené hmoty v přepočtu na 35 % sušiny. ES Yeti má skvěle ozrněnou palici a dosahuje na pokusných lokalitách i výrazně nadprůměrných sklizní zrna. V sousedním Německu je na Listině doporučených hybridů pro bioplynové stanice pro svoji vysokou výtěžnost metanu, což potvrdil i v nezávislém testování v ČR.

Ing. Jiří Kratochvíl
Agrofinal spol. s r. o.