AXANA

Restaurovaný hybrid
JARNÍ ŘEPKA
REGISTRACE: EU (ITÁLIE 2012)

Přednosti

  • Velmi dobrý výnos ve všech oblastech.
  • Ročníkově stabilní.
  • Dobrý zdravotní stav
DOPORUČENÝ VÝSEVEK:   750.000 klíčivých semen/ha (1VJ)
BALENÍ: 2 VJ = 1.500 000 klíčivých semen (2 ha)
DOPORUČENÁ OBLAST :  Vyžaduje střední a neutrální půdy, optimální jsou střední a vyšší humidnější polohy. Dobře snáší jarní přísušky. Vhodný i pro pěstování při minimalizační technologii.
SETÍ: Termín setí 1.3.-20.3. nejpozději do 31.3.  Odolnost mrazu po vzejití do max. - 3 až -4 °C. Hloubka setí 1,5 - 2 cm. Meziřádková vzdálenost se doporučuje 12,5 - 25 cm
HNOJENÍ : Dostatečná celková dávka hnojení N je 80 - 100 kg/ha, z toho 1/2 až 2/3 před setím (Amofos, SA, močovina), zbytek na začátku prodlužování (LAV, DA, DAM 390)
OCHRANA : Herbicidní ochrana preemergentně trifluraliny nebo clomazon, postemergentně Galera, clopyralid, picloram. Insekticidní a fungicidní ochrana jako u ozimé řepky
JARNÍ VÝVOJ:  rychlý 
KVETENÍ: rané 
DOZRÁVANÍ: rané 
ROVNOMĚRNOST DOZRÁVÁNÍ: velmi dobrá
POKRYVNOST POROSTU:  velmi dobrá
ODOLNOST PROTI POLÉHÁNÍ: velmi dobrá
VÝŠKA ROSTLIN: střední (cca 120 cm)
OBSAH OLEJE : velmi dobrý (cca 48%)
OBSAH GSL: nízký (cca 10 mikromolů)
HTS:střední
ODOLNOST PROTI HLÍZENCE: dobrá až velmi dobrá
ODOLNOST PROTI FOMOVÉ HNILOBĚ:velmi dobrá
ODOLNOST PROTI PLÍSNI ŠEDÉ: velmi dobrá
ODOLNOST PROTI ČERNI: velmi dobrá
SKLIZEŇ: U nevyrovnaných porostů vhodná desikace před sklizní. Sklizeň zpravidla v první polovině srpna.

Popis

Raný restaurovaný hybrid s velmi dobrou výkonností do oblastí vhodných pro pěstování jarní řepky. Disponuje vysokým a stabilním výnosem, a dobrou odolností proti houbovým chorobám. Rostlina je středně vysokého typu, má rychlý počáteční vývoj a velmi dobrou odolnost k poléhání. Obsah oleje v semeni je vyšší, obsah GSL je nízký.

Výsev: 75 semen/m2 v agrotechnickém termínu. Dobře snáší i setí na konci agrotechnického termínu.