ES IDILLIC HO

Nejranější HO hybrid v ČR
RANÝ HYBRID
Registrace: EU (SK 2016, FR 2016, IT 2015)

Přednosti

 • nejranější HO hybrid v sortimentu
 • vysoká olejnatost
 • raný hybrid s vysokým výnosem
 • velmi dobrý zdravotní stav

Rostlina info

 • Typ hybridu: dvouliniový Sc
 • Výška rostliny: střední
 • Odolnost proti poléhání: velmi dobrá
 • Tolerance k chladu: středně dobrá
 • Tolerance k suchu: velmi dobrá

Výnos a kvalita

 • Využití: High oleic
 • Výnos nažek: vysoký
 • Obsah oleje: velmi vysoký
 • Sklizňová vlhkost: střední

Pěstitelská doporučení

 • Doporučená intenzita: střední 
 • Optimální hustota porostu: 70 tisíc rostlin na 1 ha
 • Rajonizace: OVO, ŘVO, KVO
 • Technologie herbicidní ochrany: KLASIK

Odolnost proti chorobám

 • Plíseň slunečnicová ano
 • Červenohnědá skvrnitost velmi dobrá
 • Hlízenka obecná velmi dobrá
 • Plíseň šedá velmi dobrá
 • Fómová hniloba velmi dobrá