Profil společnosti

Naše poslání

Hlavním posláním naší společnosti je podpora klientů a obchodních partnerů při jejich expanzi pomocí komplexního a sofistikovaného prodejního systému a individuálních služeb. Zaměřujeme se na maximální efektivitu, zlepšení ekonomických parametrů klientů a jejich všeobecnou podporu.

Naše firemní hodnoty

 • Důvěra
 • Loajalita
 • Přesnost
 • Spolehlivost

Naše vize

Naším cílem je posílení našeho portfolia o nejkvalitnější druhy plodin a hybridů v kombinaci s efektivním a komplexním poradenstvím našim klientům. Naším cílem je pokračovat v rychlém a rozsáhlém rozvoji a nadále zlepšovat naše služby.

Naše filozofie

Podnikání společnosti AGROFINAL nespočívá pouze v prodeji osiva. Jde především o přístup k nabízeným službám, kdy přijímáme hlubokou odpovědnost za osiva a značky našich šlechtitelů. Jde především o aktivní přístup, v rámci něhož klient získává strategické rady založené na zkušenostech, know-how a síti našich agronomů – obchodních zástupců,  společnosti Agrofinal.

Shromažďujeme údaje od našich zákazníků z řad zemědělců a převádíme je do velmi detailních a aktuálních informací o situaci na trhu. Naší předností je vynalézavost a schopnost řešit i ty nejspecifičtější problémy díky našim odborným znalostem.

Zákazníkům nabízíme individuální řešení na míru, a to s detailní znalostí produktů.
Pracujeme v zájmu našich pěstitelů a zemědělců v duchu skutečného partnerství.

Zaměstnanci

Společnost tvoří mladý dynamický tým  – generální ředitelky, obchodního ředitele, 7 specializovaných agronomů – obchodních zástupců, dennodenně podporované produktovo-marketingovým, obchodním a finančním oddělením společnosti.

Historie

Společnost Agrofinal spol. s r.o. si vybudovala pověst rodinné osivářské společnosti v České republice. Společnost Agrofinal byla založena v roce 1997 jako zemědělská marketingová společnost, která se specializuje zejména na prodej osiv.

Díky  růstu a expanzi rozšířila společnost své aktiviti  a  působení na Slovensku  a založila společnost Candor  s.r.o. (SK) s cílem dalšího rozvoje našich aktivit v této zemi.

Od 1.11.2017 je platná nová korporátní a organizační struktura společnosti skupiny AGROFINAL.

Společnosti AGROFINAL spol. s r. o. (CZ) a CANDOR, s. r. o. (SK) jsou řízeny společnou mateřskou společností AGROFINAL GROUP s. r. o. (CZ).

Hlavní oblasti naší činnosti

 • Prodej, marketing, zavádění nových hybridů a rozvíjení trhu o špičkovou genetiku a šlechtění, podporovanou odborným poradenstvím v portfoliu kukuřice a slunečnice, které bylo postupně doplněno o řepku ozimou, čirok, sóju a obilniny.
 • Výroba osiv – množení a balení
 • Dovoz a vývoz osiv
 • Distribuce prostřednictvím našich 3 logistických center ve Zbirohu (CZ) a Ořechově (CZ) pro Českou republiku a Sladkovicovo (SK) pro slovenský trh
 • Registrační řízení – společnost Agrofinal organizuje celý registrační proces pro všechny plodiny v České republice a na Slovensku
 • Testování osiv – Promo Pokusy - státní, svazové,firemní,vzhledové
 • Poskytování bezplatných poradenských služeb zemědělcům

Naši činnost vykonáváme na celém území České republiky a Slovenska.

Naši prodejci pravidelně navštěvují všechny zemědělské podniky v roli poradců, a to od doby setí až do sklizně, s cílem zajistit nejlepší ekonomické výsledky.

Ze širokého nabízeného portfolia připravujeme každý rok aktuální nabídku odrůd kukuřice, slunečnice a řepky, soji, ciroku  a to s cílem vybrat nejvhodnější odrůdy s ohledem na místní podmínky pěstování.

Základem výběru jsou zkoušky výkonosti na zkušebním poli, které slouží jako národní katalog – UKZUS pro Českou republiku a UKSUp pro Slovensko, naše interní firemní zkoušky a zkoušky organizované národním svazem.

Co nabízíme našim partnerům

Pro dodavatele

 • komplexní přístup k českému a slovenskému trhu
 • aktuální lokalizované know-how
 • budování vaší značky
 • přesné umístění vašich produktů na trhu

Pro koncové zákazníky

 • vysoce kvalitní poradenské služby
 • maximalizace ekonomických výsledků
 • rychlé dodávky osiv