ES HUDSON SU

RANÝ AŽ STŘEDNĚ RANÝ HYBRID
Expresní stop plevelům
Registrace: EU (SK 2020, IT 2021)

Přednosti

 • novinka v SU segmentu
 • středně vysoké až vyšší rostliny s dobrou stabilitou
 • hybrid do intenzivních podmínek
 • vhodný do suchých oblastí

Rostlina info

 • Typ hybridu: dvouliniový Sc
 • Výška rostliny: vysoká
 • Odolnost proti poléhání: dobrá
 • Tolerance k chladu: velmi dobrá
 • Tolerance k suchu: výborná

Výnos a kvalita

 • Využití: olej
 • Výnos nažek: vysoký
 • Olejnatost: jedna z nejvyšších v SU segmentu, 50 %
 • Sklizňová vlhkost: nízká

Pěstitelská doporučení

 • Doporučená intenzita: vysoká
 • Optimální hustota porostu: 65 - 70 tisíc rostlin na 1 ha
 • Rajonizace: ŘVO, KVO
 • Technologie herbicidní ochrany: EXPRESS SUN

Odolnost proti chorobám

 • Plíseň slunečnicová: ano
 • Červenohnědá skvrnitost: velmi dobrá
 • Hlízenka obecná: velmi dobrá
 • Plíseň šedá: veľmi dobrá
 • Fómová hniloba: veľmi dobrá