TRAKTORKINO S AGROFINALEM 2020

Dne 10. 9. 2020 se uskutečnil "POLNÍ DEN S TRAKTORKINEM" v Kralovicích u Plzně. Představena byla Liga výnosných Agrofinalu, kterou zastupují špičkové hybridy francouzské šlechtitelské společnosti Euralis, jmenovitě ES Bond, ES Joker a ES Faraday. V rámci polního dne byl pro účastníky polního dne zajištěn bohatý program, který zahrnoval komentovanou prohlídku pokusů kukuřice, slunečnice a čiroku, tombolu, křest Ligy výnosných Agrofinalu, bohatý raut, předváděcí akci vozů Škoda a závěrem promítání filmu Bond - GoldenEye v našem letním "polním" kině. Rádi bychom se s vámi touto cestou podělili o příjemné zážitky a poděkovali všem účastníkům za skvělou atmosféru, kterou vytvořili.