Kvalitní setba, základ úspěchu :)

Demopark Agrofinalu v Troubelicích je každoročně velmi navštěvovanou lokalitou na Severní Moravě. Zájemci o naše hybridy kukuřic zde mohou shlédnout celé portfolio obchodních značek Agrofinal a Candor. Na krátkém videu z demoparku můžete vidět setí pokusů, které je základem dobrých výsledků, protože bohatá sklizeň začíná setím!