ES CAPELLO protect

STŘEDNĚ RANÝ HYBRID
Exkluzivní biologická ochrana hlavního hybridu
  • posílení prevence proti náletu škůdců
  • bezpečný plán aplikace insekticidu
  • varování před aplikací insekticidního postřiku
  • možnost vynechání jednoho insekticidního ošetření
  • možnost vyhnutí se zvýšeným nákladům a škodám
Registrace: FR 2018

Rostlina - info

Jedná se o jedinečnou technologii Bio Protect, která spojuje prevenci, včasnou signalizaci, ochranu před škodami způsobenými blýskáčkem řepkovým a ekonomii pěstování.

ES Alicia poskytuje biologickou ochranu hlavnímu hybridu před blýskáčkem řepkovým. Díky jejímu brzkému nakvétání před hlavním hybridem dochází k vábení škůdce, který napadá květní pupeny.

To umožňuje zemědělci včasnou indikaci, možnost připravit se a naplánovat bezpečnou aplikaci insekticidu. Jelikož je ES Alicia schopna nalákat první vlnu náletu blýskáčka před květem hlavního hybridu, může zemědělec vynechat jedno ošetření insekticidem, které se velmi kladně projeví v ekonomickém zhodnocení.