ES CAPELLO protect

STŘEDNĚ RANÝ HYBRID
Exkluzivní biologická ochrana hlavního hybridu
Registrace: FR 2018

Přednosti

  • posílení prevence proti náletu škůdců
  • bezpečný plán aplikace insekticidu
  • varování před aplikací insekticidního postřiku
  • možnost vynechání jednoho insekticidního ošetření
  • možnost vyhnutí se zvýšeným nákladům a škodám

Exkluzivní směs zahrnující:
1 balení ES Capello protect = hybrid ES CAPELLO (1 500 000 semen) + linie ES Alicia (100 000 semen)

Rostlina - info

Produkt ES CAPELLO PROTECT je exkluzivní směsí složenou z výkonného hybridu ES CAPELLO (92%), ES ALICIA (7%) a Trifolia (1%). Jedná se o jedinečnou technologii Bio Protect, která spojuje prevenci, včasnou signalizaci, ochranu před škodami způsobenými blýskáčkem řepkovým a ekonomii pěstování. ES Alicia poskytuje biologickou ochranu hlavnímu hybridu před blýskáčkem řepkovým. Díky jejímu brzkému nakvétání cca 10 dní před hlavním hybridem dochází k vábení škůdce, který napadá květní pupeny. To umožňuje zemědělci včasnou indikaci, možnost připravit se a naplánovat bezpečnou aplikaci insekticidu. Jelikož je ES Alicia schopna nalákat první vlnu náletu blýskáčka před kvetením hlavního hybridu, může zemědělec při nízkém náletu a napadení vynechat jedno ošetření insekticidem, které se velmi kladně projeví v ekonomickém zhodnocení.

Výsledky poloprovozních pokusů sklizeň 2022

HybridPokusné místoOkr.RokVýnos t/haVýnos % na ⌀ pokusu
ES Capello ProtectPlemenářské služby a.s.ZL20225,06105
ES Capello
(hlavní hybrid)
5,1
ES Alicia
(přírodní past)
34,6