ES IMPERIO

Dobyatel řepkových polí
STŘEDNĚ RANÝ HYBRID

Přednosti

VÝNOS SEMEN
VÝNOS OLEJE
NEPUKAVOST ŠEŠULÍ
RYCHLOST JARNÍ VEGETACE A VYUŽITÍ VODY
ODOLNOST VŮČI PHOMA
Registrace: CZ 2018, SK, PL, HU 2015, FR 2015

ROSTLINA - INFO

 • střpední vzrůst s velmi bohatým větvením
 • velmi dobrá odolnost k poléhání
 • rychlý podzimní vývoj
 • výborné přezimování
 • rezistence vůči Phoma

Výnos a kvalita

Obsah tuku44,9 %
HTSvysoká
Obsah GSLnízký

 

PĚSTITELSKÁ DOPORUČENÍ

 • doporučený výsev 450.000 až 500.000 semen/ha
 • vhodný pro vysokou intenzitu pěstování
 • vhodný pro všechna stanoviště a typy půd
 • plastický hybrid, odolný k přísuškům
 • vhodný i pro pozdní setí

Zdravotní stav

 • Fomové černání stonku: zvýšená odolnost díky kvantitativní rezistenci 
 • a přítomnosti genů RLM 3 a RLM 7
 • Sklerotiniová hniloba: dobrá odolnost
 • Verticiliové vadnutí: dobrá odolnost
 • Alternáriová skvrnitost: velmi dobrá odolnost

Výnos semen v t/ha jednotlivých regionů v České repub lice, ÚKZÚZ
registrační zkoušky 2018, SPZO 2019 a 2018, POP Agr ofinal, s.r.o. 2019