ES ALICIA

OCHRÁNÍ VAŠE POLE
VELMI RANÁ LINIE
Registrace: FR 2007

Přednosti

 • vysoký výnos semene
 • plastická odrůda
 • zachování výnosového potenciálu hlavní odrůdy
 • eventuální možnost vynechání insekticidního ošetření proti blýskáčkovi
 • výhodné pro včelaře a bezpečné pro včely

ROSTLINA - INFO

 • nižší vzrůst
 • vysoká odolnost k poléhání
 • rychlý podzimní vývoj
 • velmi dobré přezimování
 • rychlý jarní vývoj

PĚSTITELSKÁ DOPORUČENÍ

 • doporučený výsev 100.000 semen/ha ve směsi
 • vhodná pro vyšší intenzitu pěstování
 • vhodná pro pěstování ve všech oblastech a na úrodných půdách
 • vysoká odolnost k přísuškům
 • vhodná pro středně časné setí, nepřerůstá

ES Alicia jako biologická ochrana


• použití ve směsi s hlavní odrůdou řepky
• velmi brzy kvete a pučí (před hlavní odrůdou)

• dochází k vábení blýskáčka řepkového
• ochrana hlavní odrůdy, která kvete později
• možnost vynechání insekticidní ochrany
• ekologické řešení přátelské ke včelám
• zachován výnosový potenciál hlavní odrůdy