ES IMPERIO

STŘEDNĚ RANÝ HYBRID

Přednosti

 • VÝNOS SEMEN
 • VÝNOS OLEJE
 • NEPUKAVOST ŠEŠULÍ
 • RYCHLOST JARNÍ VEGETACE A VYUŽITÍ VODY
 • ODOLNOST VŮČI PHOMA

Registrace: CZ 2018, SK, PL, HU 2015, FR 2015


PĚSTITELSKÁ DOPORUČENÍ

 • doporučený výsev 450.000 až 500.000 semen/ha
 • vhodný pro vysokou intenzitu pěstování
 • vhodný pro všechna stanoviště a typy půd
 • plastický hybrid, odolný k přísuškům
 • vhodný i pro pozdní setí

ROSTLINA - INFO

 • rostliny středního vzrůstu s velmi bohatým větvením
 • velmi dobrá odolnost k poléhání
 • rychlý podzimní vývoj
 • výborné přezimování
Výnos a kvalita
Výnos semen:vysoký výnos semen
Výnos oleje:vysoký výnos oleje
Obsah oleje:středně vysoký obsah oleje
HTS:vysoká HTS
Obsah GSL:nízký obsah glukosinolátů
Zdravotní stav
Fomové černání stonku:zvýšená odolnost díky kvantitativní rezistenci 
a přítomnosti genů RLM 3 a RLM 7
Sklerotiniová hniloba:dobrá odolnost
Verticiliové vadnutí:dobrá odolnost
Alternáriová skvrnitost:velmi dobrá odolnost

Výnos semen v t/ha jednotlivých regionů v České repub lice, ÚKZÚZ
registrační zkoušky 2018, SPZO 2019 a 2018, POP Agr ofinal, s.r.o. 2019

Objednávka

Zákazník

Způsob odběru

Produkty

Plodina / OdrůdaMnožství /BAL/
Kontrola proti spamu
* Povinná pole