ES IMPERIO

STŘEDNĚ RANÝ HYBRID

Přednosti

  • špičkové výnosy ve všech oblastech
  • výborný zdravotní stav, zvýšená odolnost vůči fómě
  • velmi dobře přezimuje
  • velmi dobrá odolnost proti poléhání
  • vysoká HTS

Registrace: CZ 2018, SK, PL, HU 2015, FR 2015Výnos a kvalita
Výnos semen:vysoký výnos semen
Výnos oleje:vysoký výnos oleje
Obsah oleje:středně vysoký obsah oleje
HTS:vysoká HTS
Obsah GSL:nízký obsah glukosinolátů
Rostlina info
Výška rostlin:rostliny středního vzrůstu s velmi bohatým větvením
Odolnost k poléhání:velmi dobrá odolnost proti poléhání
Podzimní vývoj:rychlý podzimní vývoj
Přezimování:výborné přezimování
Jarní vývoj:rychlý jarní vývoj
Zrání:vyrovnané zrání
Pěstitelská doporučení
Doporučený výsev:450.000 až 500.000 semen na 1 ha
Doporučený termín setí:vhodný pro pozdní setí
Intenzita pěstování:vhodný pro vysokou intenzitu pěstování
Půdní podmínky:vhodný pro všechna stanoviště a typy půd
Reakce na sucho:plastický hybrid, odolný vůči přísuškům
Zdravotní stav
Fomové černání stonku:zvýšená odolnost díky kvantitativní rezistenci 
a přítomnosti genů RLM 3 a RLM 7
Sklerotiniová hniloba:dobrá odolnost
Verticiliové vadnutí:dobrá odolnost
Alternáriová skvrnitost:velmi dobrá odolnost

Výnos semen t/ha podle jednotlivých regionů v České republice
ÚKZÚZ registrační zkoušky 2018
TOP 10. POP SPZO 2018, sortiment A