ES MAMBO

STŘEDNĚ RANÁ AŽ STŘEDNĚ POZDNÍ LINIE

Přednosti

  • stabilně vysoké výnosy semen se špičkovou olejnatostí
  • plastická linie s výborným přezimováním
  • velmi dobrý zdravotní stav
  • vyšší odolnost vůči přísuškům
  • velmi nízký obsah glukosinolátů

Registrace: FR 2014, UK 2014Výnos a kvalita
Výnos semen:vysoký výnos semen
Výnos oleje:vysoký výnos oleje
Obsah oleje:velmi vysoký obsah oleje
HTS:vyšší HTS
Obsah GSL:velmi nízký obsah glukosinolátů
Rostlina info
Výška rostlin:rostliny nižšího vzrůstu
Odolnost proti poléhání:výborná odolnost vůči poléhání
Podzimní vývoj:středně rychlý podzimní vývoj
Přezimování:velmi dobré přezimování
Jarní vývoj:středně rychlý jarní vývoj
Zrání:vyrovnané
Pěstitelská doporučení
Doporučený výsev:650.000 semen na 1 ha
Doporučený termín setí:linie určená pro časné setí
Intenzita pěstování:vhodný pro střední až vyšší intenzitu pěstování
Půdní podmínky:vhodný pro všechny typy půd
vhodný pro pěstování ve všech oblastech, i chladnějších
Reakce na sucho:nízká potřeba vláhy při vzcházení
Zdravotní stav
Fomové černání stonku:dobrá odolnost
Sklerotiniová hniloba:dobrá odolnost
Verticiliové vadnutí:velmi dobrá odolnost
Alternáriová skvrnitost:velmi dobrá odolnost

Výnos semen v t/ha podle jednotlivých regionů v České republice
Zdroj: ČZU 2018 Tematické řepky. Výsledky poloprovozních pokusů,
AGROFINAL síť firemních pokusů skliz eň 2017 a 2018