Liga výnosných repky

Trojice nejlepších!

ES Imperio

Jedná se o středně ranný hybrid, jehož přednostmi jsou vysoký výnos semen, vysoká HTS, výnos oleje, nepukavost šešulí, odolnost vůči Phoma, rychlost jarní vegetace a využití vody. Rostlina má střední vzrůst, velmi bohaté větvení a velmi dobrou odolnost vůči poléhání. Tento plastický hybrid je odolný vůči přísuškům, výborně přezimuje a je vhodný i pro pozdní termíny setí. V České republice byl zaregistrovaný již v roce 2018 po dvou letech vynikajících výsledků v pokusech ÚKZÚZ. V pokusech SPZO se pro rok 2020 řadil do skupiny „středních odrůd“ s celorepublikovým průměrem sklizně 4,068 t/ha. Jeho výnosy v teplé oblasti dosahují 120 % na průměr pokusů a v chladné oblasti 119 % (zdroj: SPZO, 2019). Vynikajících výnosů dosahuje nejen v pokusech, ale i v praxi.

V pěstitelském roce 2018/2019 byl, dle SPZO, hodnocen jako hybrid s 2. nejvyšší tolerancí vůči verticiliovému vadnutí řepky. ES Imperio je hybrid vhodný pro všechna stanoviště a typy půd. Zároveň mu však vyhovuje vysoká intenzita pěstování. Disponuje 2 geny resistence proti fomovému černání – RLM 3 a RLM 7. Vhodný výsevek je 450 - 500 tis. semen na hektar.

 

ES Capello

Novinka ES Capello je novým lídrem mezi nejpěstovanějšími hybridy řepek v Evropě s tolerancí vůči TuYV (vir žloutenky vodnice). Své místo si během jednoho roku díky svým excelentním výnosům vydobyl především ve Francii, na Slovensku a v Polsku, kde dosahuje v průměru všech regionů nad 100% výnosu sklizně. V Polsku byl jeho průměrný výnos 115%, na severu Polska dosáhl dokonce rekordních 119% přičemž průměr na vojvodství byl 5,28 t.

V České republice dosáhl hybrid v roce 2018/2019 při zkoušení ÚKZÚZ na osmi pokusných lokalitách napříč ČR výnosu 5,02 – 5,45 t/ha, je zde tedy patrná jeho plasticita a adaptabilita k různým podmínkám.

ES Capello charakterizuje především excelentní stabilní výnos semen a oleje, nepukavost šešulí, rychlost jarní vegetace, hospodaření s vodou a vynikající zdravotní stav (Phoma, TuYV). Rostliny jsou robustní, dobře větvené s výbornou odolností vůči poléhání. Díky své plasticitě je vhodný pro všechna stanoviště a hodí se i pro pozdní setí. Mnozí pěstovatelé také ocení jeho vysokou odolnost vůči suchu, která je důležitá především v posledních suchých ročnících Vhodný výsevek je 450 - 500 tis. semen na hektar.

 

ES Mambo

Jedná se o středně ranou výnosnou linii srovnatelnou s hybridem. Rostlina je nízkého vzrůstu s výbornou odolností vůči poléhání, nepukavostí šešulí a výborný zdravotní stavem. Velkou výhodou je nízká potřeba vláhy při vzcházení. ES Mambo je linie vhodná pro pěstování ve všech oblastech a na všech typech půd. Doporučený výsevek je 650.000 semen/ha. V pokusech AGRADA s.r.o., 2018 byla linie ES Mambo hodnocena jako nejvýnosnější linie řepky ozimé. ES Mambo je linie, která je oblíbená napříč Evropou, v roce 2015-2017 byla nejpěstovanější linií ve Francii.